mrt.gov.me

 

 

Žiri je izvršio detaljni pregled 11 (jedanaest) prispjelih radova dostavljenih arhivi Ministarstva održivog razvoja i turizma do 21. januara 2020. godine.

 

Žiri je sa konkursa isključio rad pod šifrom 190220 koji nije zadovoljio sve uslove za sadržaj konkursnog rada i način tehničko-oblikovne obrade rada propisan Raspisom.

 

Formirana je konačna rang lista sa preraspodjelom nagrada na sljedeći način:

 

Prva nagrada – rad pod šifrom VUD020
– nagrada u iznosu od 14.000,00€

 

Druga nagrada – rad pod šifrom MON912
– nagrada u iznosu od 8.000,00€

 

Treća nagrada – rad pod šifrom NET111
– nagrada u iznosu od 5.000,00€

 

Otkup – rad pod šifrom GOK913
– otkup u iznosu od 1.500,00€

 

Otkup – rad pod šifrom RPT021
– otkup u iznosu od 1.500,00€

 

Odluka Žirija

Završni izvještaj Žirija

Izvještaj o otvaranju koverti sa naznakom Podaci o Autoru_ki

Odluka žirija – Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Osnovne škole u Tološima, u Podgorici

Leave a Reply