Predavanje francuskog arhitekte Phillipa Rahma

Graft - Solarni kiosk kao poslovni model za afričke zemlje

Roswag architecten - Škola u Bangladešu koju je od zemlje i bambusa izgradila lokalna zajednica

Enforma - Stambeni kompleks Marevita, Luštica, Herceg Novi

Djuric-Tardio: Maison Eco-Durable


Dvodnevna konferencija S ARCH – Održiva arhitektura održana je prvi put 14. i 15. maja u Beogradu, pomalo nezapaženo u stručnoj javnosti. Da budemo iskreni, očekivali smo i sami pomalo suvoparnu naučnu konferenciju, a dobili smo Oris održivosti – dvodnevni stručni događaj nabijen kvalitetnim i raznovrsnim predavanjima koja prave otklon od banalnog pristupa toliko eksploatisanoj temi održivosti.

Predavači iz različitih zemalja – od Novog Zelanda preko Francuske, Španije i Nemačke do Slovenije i Crne Gore predstavili su svoje specifične pristupe, a mi vam ukratko prenosimo njihove osnovne poruke:

David Cook i partneri posmatraju grad kao resurs, pre nego skup zgrada kao objekata, koji treba razumeti i zatim reorganizovati, prilagoditi, redefinisati, ponovo upotrebiti. Grad je igralište za testiranje ideja.

Philippe Rahm barata elementima kao što su vazduh, svetlo, toplota, vlažnost i putem klimatskih fenomena poput konvekcije, kondukcije i isparivanja kao arhitektonskih alata kreira prostore sa najpovoljnijim mogućim klimatskim karakteristikama. Takav pristup on naziva meteorološkom arhitekturom, gde forma i funkcija prate klimu.

Graft – Lars Krueckeberg, Thomas Willemeit i Wolfram Putz pronalaze probleme i odgovore na njih umesto čekanja klijenata da dođu sa svojim problemima. Baveći se situacijama poput obnove Nju Orleansa nakon uragana Katrina kroz organizaciju koju su osnovali, ili nedostatkom struje u Africi kroz uspostavljanje poslovnog sistema solarnih kioska, ne veruju u milostinju jer ona nije održiva, već u pretvaranje milostinje u biznis i aktivno uključivanje zajednice.

Eike Roswag koristi zemlju, drvo, bambus i različita prirodna vlakna kao materijale za gradnju koji mu omogućavaju da željene klimatske i ekološke karakteristike arhitekture postigne prirodnim putem, sa što manje upotrebe tehnologije, naročito bez sistema za kondicioniranje vazduha i ventilaciju. Koristi tradicionalne principe i iskustva gradnje primerene savremenim potrebama u arhitekturi koja nastaje u skladu sa lokalnom klimom i kulturom – arhitektura u dijalogu.

Nikola Novaković (Enforma) u kontekstu bezobzirnog investiranja u pre svega luksuzne vile i turističke komplekse u Crnoj Gori, koji nemaju nikakvog razumevanja za mesto u kome nastaju, svojom arhitekturom – baratanjem materijalima, razmerom i javnim prostorom, prilagođava objekte pejzažu i kulturi lokaliteta.

Luca Nicoletti predstavlja mlađu generaciju decenijske porodične prakse čije delovanje interpretira tradicionalni jezik i logiku prilagođavanja objekata klimi u savremenu arhitekturu. Arhitektura ne interpretira formu, već logiku tradicionalne gradnje koja je potpuno prilagođena klimatskim uslovima.

Paola Leardini sa univerziteta Auckland autorka je studije koja pokušava da dokuči metode intervencije na postojećim porodičnim kućama iz četrdesetih i pedesetih godina u specifičnim i raznovrsnim klimatskim uslovima Novog Zelanda, kroz različite modele obnove i odgovor na njihove specifičnosti, pre nego korišćenje one-size-fits-all pristupa.

Marija Golubović (Energo Group) zaključuje da je u procesu energetske sertifikacije objekata potrebnapost-occupancy verifikacija efikasnosti primenjenih metoda zelene arhitekture kako bi dobila pun smisao, jer se pokazuje da vrlo često mnogi primenjeni sistemi kroz upotrebu ne daju željene rezultate.

Boštjan Vuga (Sadar+Vuga) održivost posmatra krozproizvodnju javnosti – integraciju javnog prostora u arhitekturu kao dodate vrednosti, kroz hibridne situacije i režime korišćanja, uključivanje sekundarnih korisnika…

Mirco Tardio (DTA) se u realizaciji projekta Grand Paris bavi temom eko-kontrolisane urbane gustine, korak po korak, kroz konsultacije sa stanovnicima, uzimanje u obzir načine korišćenja, vlasničke odnose, fleksibilnost, koja rezultuje low-tech drvo.

Na kraju, kao povratak u sopstvenu realnost, Milica Jovanović-Popović predstavila je nacionalnu analizu energetske efikasnosti i obnove građevinskog fonda, čiji smo prvi deo nedavno predstavili.

Iduće godine konferencija se seli u Budvu, gde će biti održana 19. i 20. maja sa temom Architecture and Environment. Vidimo se tamo!

superprostor.com
Održivost na drugi način – utisak sa prve S.Arch konferencije

Leave a Reply