Poštovane kolege,

Okrugli sto na temu Uloga arhitekata u poštovanju propisa iz oblasti
pristupačnosti objekata visokogradnje za lica sa invaliditetom i lica
smanjene pokretljivosti” biće održan u sali Ministarstva održivog razvoja i
turizma u petak 4. jula 2014. u 10h.

Dnevni red:

1. Ministarstvo održivog razvoja i turizma 

– kratak osvrt na nova zakonska rešenja u dijelu koji se odnosi na lica sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti, Zakon o planiranju i uređenju prostora (Sl.List CG br 35/13, 39/13) i Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (Sl. list CG br 48/13).

2. Inžinjerska komora Crne Gore 

  • – Komora arhitekata
  • – Problematika urbanizma
  • – Problematika projektanata
  • – Novi objekti, postojeći objekti, pozitivni primjeri u praksi


3. Osobe sa invaliditetom

–  primjeri u praksi

4. razno

Savez arhitekata Crne Gore

Okrugli sto: “Uloga arhitekata u poštovanju propisa iz oblasti pristupačnosti objekata visokogradnje za lica sa invaliditetom i lica smanjene pokretljivosti”

Leave a Reply