Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, koji je bio tema okruglog stola održanog 21. decembra 2015. godine u organizaciji Privredne komore Crne Gore i Ministarstva održivog razvoja i turzima, među novinama predviđa elektronsko funkcionisanje sistema u ovoj oblasti, veću transparentnost, uključivanje javnosti u fazi izrade, te uvođenje instituta urbaniste na državnom i lokalnom nivou.

Okruglim stolom je moderirao potpredsjednik Privredne komore Stanko Zloković.

O Nacrtu su govorili predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma: sekretar Zoran Tomić, generalni direktor Direktorata za građevinarstvo Danilo Gvozdenović, generalna direktorica Direktorata za planiranje prostora Dragana Čenić i rukovodilac Direkcije za strateški razvoj građevinarstva Tatjana Vujošević.

Institut urbaniste uvodi se u pravni sistem u cilju unapređenja sprovođenja planskih dokumenata, odnosno izdavanja građevinske dozvole, zaštite autentičnosti prostora i identiteta naselja, obezbjeđenja kvaliteta arhitektonskih rješenja, unapređenja vizuelnog kvaliteta objekata i naselja, zaštite prava lica sa invaliditetom, obezbjeđenja i promocije najbolje prakse u ovoj oblasti. Urbanista daje mišljenja i predloge o svim značajnim pitanjima strateških dokumenata, koji se odnose na uređenje prostora i izgradnju objekata; provjerava da li su revidovani glavni projekat i idejno rješenje u skladu sa urbanističko–tehničkim uslovima; obavlja druge poslove od značaja ovu oblast. Državni urbanista daje saglasnost i na programski zadatak.

Rješavanje imovinsko–pravnih odnosa na urbanističkoj parceli (dokompletiranje) jeste značajna normativna novina koja će doprinijeti da se otklone evidentne smetnje u implementaciji planskog dokumenta. Predviđeni su instrumenti: sporazumno i rješavanje imovinsko–pravnih odnosa na osnovu odluke suda, eksproprijacija nepokretnosti, zakonsko pravo preče kupovine i neznatni dio.

Uvedeno je izdavanje načelne građevinske dozvole za objekte od opšteg interesa, kod kojih se gradnja objekta ne može započeti bez izdate građevinske dozvole za glavni projekat. Propisano je da načelna građevinska dozvola prestaje da važi ukoliko investitor, u roku od dvije godine od dana izdavanja, ne podnese zahtjev za građevinsku dozvolu nadležnom organu.

Skraćen je rok za izdavanje građevinske dozvole i načelne građevinske dozvole na 15 dana.

Novine se odnose i na definisanje građevinskog i obalnog područja, elaborata o parcelizaciji koje izrađuju geodete, skraćeni postupak izmjena i dopuna planskog dokumenta. Kada je riječ o uređivanju građevinskog zemljišta novina je da se posebno plaća komunalni doprinos koji pada na teret vlasnika odnosno korisnika objekata, dok je na investitoru naknada za građenje, i to samo za komunalne objekte i instalacije do priključka na urbanističku parcelu, uključujući i priključak za vodovod, fekalnu, atmosfersku kanalizaciju i javnu rasvjetu.

Privremeni objekti, kako stoji u Nacrtu, biće postavljani u skladu sa lokalnim i državnim programima, koji se donose na period od pet godina.

Zakon predviđa unapređenje funkcionisanja sistema „jedan šalter“, koji u potpunosti eliminiše papirnu formu u komunikaciji i izradi projekata, što značajno smanjuje troškove i za investitora i za administraciju, a takođe i brže, efikasnije i bez finansijskih troškova izmjenu i dopunu projektne dokumentacije u postupku izdavanja građevinske dozvole.

Učešće u javnoj raspravi, među ostalima, uzeli su Vesna Daković, MBA, Svetislav Popović iSlavko Hrvačević ispred Inženjerske komore Crne Gore, Predrag Bulajić, Winsoft, Maja Velimirović Petrović, Atlas grupa i Američka privredna komora, Dragan Marković iz JP Morsko dobro, inženjer Goran Vuletić, Savo Đurović, Porto Montenegro, Nebojša Popović, Luštica Development, Vuk Janković iz Strukovne komore mašinskih inženjera, arh. Irena Tomović i drugi. Oni su ukazali na određene nejasnoće i manjkavosti u predloženom tekstu, te predložili rješenja, primjenljiva u praksi, u pravcu njegovog unapređenja.

Saopštenje sa Okruglog stola preuzeto je sa zvanične Internet prezentacije Privredne komore Crne Gore.

 

OKRUGLI STOL U PKCG O NACRTU ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA

Leave a Reply