Počeli su radovi na izgradnji Multimedijalne bibilioteke, građevine  krstastog oblika u osnovi koju je projektovao arhitektonski biro OMA i koja se nalazi u staroj luci grada Kana u sjevernoj Francuskoj.

Kada bude završena, 2016.godine, u biblioteku će moći da se smjesti 150 000 knjiga, u svakom od krakova krsta koji će biti posvećeni različitim oblastima literature.

Odjeljak za umjetnost će biti u sjeveroistočnom kraku, za nauku i tehnologiju u sjeverozapadnom, humanističke nauke u jugoistočnom i književnost u jugozapadnom dijelu.

“Ova biblioteka je simbol lateralnog razmišljanja dvadeset prvog vijeka”, kaže Klement Blanšet, saradnik OMA-e. “Njen oblik je baziran na veoma jednostavnom konceptu: dvije linije koje se ukrštaju, stvarajući centralnost, koja opet iznjedri 4 polariteta”.

On dodaje: “ To je stjecište ideja, mjesto koje može da ojača ulogu knjige u svijetu koji obuzima digitalizacija”.

Zgrada od 13000 kvadratnih metara će imati lobi u prizemlju koji će imati ulogu javnog trga, koji će povezivati gradsku obalu i park.

Biblioteka je dio šireg projekta kojim se revitalizuje industrijski dio obale Kana. Smještena je nasuprot budućeg Višeg suda, a u centru nove urbane zone masterplana.

www.dezeen.com

OMA – počela izgradnja biblioteke u Francuskoj

Leave a Reply