PROGRAMSKI ZADATAK


 

Mikro 030“ ima za cilj uređenje pojedinih lokacija gdje se građani aktivno uključuju kroz odabir lokacija, učešćem u izradi idejnih rješenja i u samoj realizaciji, kako bi osjetili da je taj prostor zapravo njihov, što će dovesti do toga da ga bolje održavaju i čuvaju.

 

Pozivamo sve zainteresovane arhitekte da izradom idejnih rješenja kroz „mikro 030“, za Opštinu Ulcinj, doprinesu svojim učešćem.

 

Za sve informacije u vezi „mikro 030“ obratiti se Službi glavnog gradskog arhitekte, Opštine Ulcinj ili na e-mail adresu glavni.gradski.arh.@ul-gov.me.

 

SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE,
OPŠTINE ULCINJ

 


Kompletan materijal možete preuzeti sa stranice:

http://www.ul-gov.me/Obavjestenja-i-konkursi/4890/Programski-zadatak-za-izradu-idejnih-rjesenja.shtml

 

Opština Ulcinj pokreće projekat „mikro 030“

Leave a Reply