Na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu osnovane su studije scenskog dizajna na sva tri nivoa studija – osnovnim, master i doktorskim. Nastava na ovim studijama počinje školske 2013/2014. godine.

    

U septembarskom upisnom roku biće organizovan prijemni ispit za osnovne studije Scenske arhitekture, tehnike i dizajna. Za više informacija o prijemnom isitu, kao i pripremnoj nastavi pogledati stranice SCEN-a (Centra za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju) i Fakulteta tehničkih nauka.

Upis na master studije Scenske arhitekture i dizajna biće organizovan u oktobru 2013. godine. Informacije o datumima upisa, uslovima upisa, visini školarine, itd., biće objavljene u narednom periodu na internet stranicama SCEN-a (Centra za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju) i Fakulteta tehničkih nauka.

www.scen.uns.ac.rs
www.upis.ftn.ac.rs

 

superprostor.com

Osnovane studije scenskog dizajna na novosadskom FTN

Leave a Reply