ANKETA ZA STUDENTE I ALUMNISTE

Poštovane kolege,

u toku je istraživanje nivoa zastupljenosti praktične nastave u aktuelnim nastavnim planovima studijskih programa na Arhitektonskim fakultetima Univerziteta u Sarajevu (UNSA), Univerziteta u Banjoj Luci (UBL), Sveučilišta u Mostaru (SUM) i Univerziteta Crne Gore (UCG), kao i ostvarene saradnje sa stakeholderima. Istraživanje se sprovodi u okviru međunarodnog projekta Architecture Pop-up Lab Exchange (APLE), gdje je jedan od partnera Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore.

Navedeni projekat pokrenut je kao reakcija na kritičku povratnu informaciju profesionalaca iz oblasti arhitekture o kompetencijama mladih arhitekata u prvom kontaktu sa praksom izvan fakulteta. Jedan od ciljeva ovog projekta jeste unaprijeđenje nastavnog plana i programa na Arhitektonskom fakultetu, sa posebnim akcentom na poboljšanje vještina i kompetencija mladih arhitekata koji prvi put traže zaposlenje.

Za potrebe ovog istraživanja kreirana je anketa za studente i alumniste Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, te Vas molimo da popunite istu u narednih 7 dana. Anketu možete proslijediti potencijalnim ispitanicima.

Link za popunjavanje ankete:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4eRjjRFHeLiX_L9FI0ynmYs06RyPzD2dYLSPbpSZZ1TnVEQ/viewform?usp=pp_url

Rezultate istraživanja, kao i sve dodatne informacije o projektu možete da pratite i putem socijalnih mreža:

https://instagram.com/aple_project?igshid=YmM0MjE2YWMzOA==

https://www.facebook.com/apleproject?mibextid=LQQJ4d

Radni tim ispred Arhitektonskog fakulteta u Podgorici:


Prof. dr Svetlana Perović
Prof. dr Dragan Komarina
Doc. dr Ema Alihodžić Jašarović
Dr Jelena Bajić Šestović
Dr Nevena Mašanović
MSc Nemanja Milićević

Zahvaljujemo se svima koji će svojim učešćem dati doprinos ovom istraživanju.