NAGRADA EVROPSKE UNIJE ZA SAVREMENU ARHITEKTURU – NAGRADA MIES VAN DER ROHE ZA 2024. GODINU

Fondacija Mies van der Rohe organizuje dodjelu Nagrade Evropske unije za savremenu arhitekturu – Nagrade Mies van der Rohe za 2024. godinu.

Savez arhitekata Crne Gore je pozvano i ovaj put, da nominuje radove koji su izvedeni u Crnoj Gori, ali i radove trans-nacionalnog karaktera, koja mogu biti djela evropskih arhitekata izvedeni u Crnoj Gori, ili djela crnogorskih arhitekata izvedena u Evropi. Objekti moraju biti izvedeni/završeni u periodu između 01. maja 2021. i 30. aprila 2023. godine.

Ova prestižna nagrada, koja se dodjeljuje svake druge godine, predstavlja priznanje i počast izuzetnim dostignućima na polju arhitekture i skreće pažnju na značajan doprinos evropskih stručnjaka iz ove oblasti razvoju novih ideja, novih koncepata, tehnologija i društvenih vrijednosti.

Savez arhitekata Crne Gore, poziva i širu javnost da svojim nominacijama doprinese, da dijalog između arhitekture i njenih krajnjih korisnika postane vidljiviji, dinamičniji i bogatiji za nove perspektive i buduće kreativno društvo.

Pozivamo stručnu i širu javnost da svoje nominacije pošalju na imejl adresu saveza: info@sacg.me do 12. jula 2023. godine. Sadržaj nominacije: popunjen formular.txt i We tranfer link za preuzimanje vizuelnog materijala za nominacije (minimum 3 slike u rezoluciji 300DPI).

Više informacija o nagradi, pravilima i uslovima nominovanja:

www.miesbcn.comwww.miesarch.com;