Nagrade za Novi evropski Bauhaus
za 2023. godinu

Otvorene su prijave za nagrade NEW EUROPEAN BAUHAUS 2023! Po prvi put, za nagrade mogu konkurisati i projekti iz zemalja Zapadnog Balkana. 

New European Bauhaus je kreativna i interdisciplinarna inicijativa koja ima za cilj da Evropski zeleni dogovor (European Green Deal) poveže sa našim životnim prostorima i iskustvima. 

Nagrade u vrijednosti 30.000,00 € biće dodijeljene za izvrsne inicijative koje uvezuju održivost, estetiku i inkluzivnost. 

Rok za prijavu je 31. januar 2023.

Više detalja na: https://prizes.new-european-bauhaus.eu/