REZULTATI STUDENTSKOG KONKURSA ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA URBANOG MOBILIJARA U PODGORICI

Savez arhitekata Crne Gore pod pokroviteljstvom kompanije “Lamex” d.o.o raspisalo je studentski konkurs za izradu idejnog rješenja urbanog mobilijara u Podgorici.

Predmet konkursa je izrada idejnog rješenja urbanog mobilijara (klupa i kanta za smeće) u Pogorici. Konkursnim zadatkom je predviđeno da se pomenuti mobilijar pozicionira u Ul. Vuka Karadžića, u dijelu trotoara/zelenih površina preko puta Karađorđevog parka.

Na Konkursu za idejno rješenje urbanog mobilijara, u okviru predviđenog roka pristiglo je 9 konkursnih radova.

Članovi konkursnog žirija su:

1. Nikola Radović, spec.sci.arh., predsjednik Saveza Arhitekata Crne Gore – Predsjednik žirija

2. Duška Mačić dipl.ing.arh.,V.D.Glavne gradske arhitektice opštine Podgorica

3. dr Svetlana Perović dipl.ing.arh.,dekanica Arhitektonskog Fakulteta u Podgorici

4. Novica Mitrović M.Arch., Predsjednik Strukovne komore arhitekata

5. Boban Medenica, Izvršni director kompanije “Lamex”d.o.o.

Dobitnici nagrada

1. Prva nagrada: Šifra rada r0674 – 1.000,00 €

Autori: Anđela Bubanja i Nikolina Đukanović

2. Druga nagrada: Šifra rada 10m02 – 700,00 €

Autori: Sara Stijepović i Ognjen Mandić

3. Treća nagrada: Šifra rada 20231 – 300,00 €

Autoir: Pajo Vasović i Adnan Vukić

Odluku Žirija i Izvještaj o otvaranju podataka o autorima možete preuzeti na dnu stranice.