SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Kako smo prethodnih dana došli do saznanja da su NN lica nezakonito zloupotrijebila ime Saveza arhitekata Crne Gore, šaljući razne dopise sa e-mail adrese savezarhitekata@proton.me  – koja nije adresa Saveza, i potpisujući se nezakonito i neovlašćeno u ime Saveza, to ovim putem:

Obavještavamo crnogorsku javnost i sve institucije

da je jedina zvanična i registrovana e-mail adresa Saveza arhitekata Crne Gore info@sacg.me, te da jedino dopisi koji su, i koji ubuduće budu upućeni i poslati sa ove e-mail adrese predstavljaju vjerodostojne akte Saveza arhitekata Crne Gore.

Savez arhitekata Crne Gore ističe da svi mail-ovi koji su stizali sa gore navedene adrese savezarhitekata@proton.me nisu mail-ovi koje je zaista uputio Savez, i ovim putem se ograđujemo od sadržine svih zahtjeva, dopisa, i sl. koji su stigli ili budu stizali sa navedene e-mail aderese, te ističemo da nećemo preuzimati odgovornost za iste.

Takođe, ovim putem ističemo da ćemo u skladu sa zakonskom procedurom pokrenuti postupak pred nadležnim organima kako bi se utvrdilo ko su lica koja koriste gore navedenu e-mail adresu i koja su nezakonito i neovlašćeno iskoristila ime Saveza u lične svrhe.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Nikola Radović