Urbani park koji su radili BIG + TOPOTEK1 + SUPERFLEX zamišljen je kao džinovska izložba urbanih kvalitetnih elemenata, koja obuhvata svakodnevne predmete više od 60 različitih kultura predstavljajući rijedak spoj arhitekture, pejzaža i umjetnosti.

Kilometar dug urbani park umetnut je u Nørrebro oblast odmah sjeverno od gradskog centra Kopenhagena i formira drugačiji ali ipak ujedinjujući prostor u jednoj od najviše etnički i socijalno raznolikoj oblasti u Danskoj. Cilj konkursa, koji su organizovali Grad Kopenhagen i Fondacija Realdania još 2005. godine, bio je da se stvori pravi jedinstven urbani prostor sa jakim identitetom na lokalnom i globalnom nivou. Poduhvat od 13,4 miliona eura započet je 2009. godine i park je otvoren za javnost u junu 2012.

Superkilen je podijeljen u tri oblasti koje su definisane različitim bojama, svaka sa posebnim atmosferskim i funkcionalnim uslovima: prostran crveni skver koji služi kao proširenje susjedne sportske hale i omogućava niz rekreativnih i kulturnih aktivnosti; crni trg predstavlja srce Superkilena gdje se lokalno stanovništvo može sastajati pored marokanske fontane ili šahovske table; i linearni zeleni potez koji predstavlja prirodni ambijent za sportske aktivnosti i obezbjeđuje tačke gledišta na okruženje. Ove tri zone čine pozadinu za nadrealističku kolekciju globalnog urbanog diverziteta sa preko 100 predmeta koji potiču iz 60 različitih kultura i oslikavaju pravi karakter susjedstva.

preuzeto sa arhitekton.net

Park Superkilen – Danska

Leave a Reply