parminuta.rs

ParMinuta Arhitekture

ParMinuta Arhitekture je platforma namenjena pokretanju otvorene diskusije, umrežavanju i neformalnoj edukaciji, koja okuplja sve ključne aktere budućeg razvoja Beograda. Ovde možete pronaći video-priče, čiji su naratori eksperti u oblasti arhitekture i urbanizma…

ParMinuta Arhitekture / TEASER

ParMinuta Arhitekture

Leave a Reply