Nakon poziva Fondacije Mies van der Rohe Savezu arhitekata Crne Gore da kandiduje pet objekata za Nagradu Mies van der Rohe za 2021. godinu, realizovanih u periodu od 1. oktobra 2018. do 1. oktobra 2020.godine, objavili smo javni poziv za dostavljanje prijedloga, koji je trajao od 8. do 21. septembra 2020. godine.

Na adresu SACG pristiglo je upravo pet projekata, realizovanih na teritoriji Crne Gore u propisanom vremenskom okviru, koji su ispunili sve formalne uslove raspisa. Organizacioni tim za Mies van der Rohe nagradu za Crnu Goru ispred SACG, nakon detaljnog uvida u sva rješenja donio je odluku da zbog izuzetnog kvaliteta svih projekata pojedinačno, sve pristigle radove direktno dostavi Fondaciji MVDR sa pratećim obrazloženjima.

Samim tim, imajući u vidu, da je pristiglo samo pet radova, SACG smatra nepotrebnom proceduru dodatnog glasanja putem online platforme, što je bilo zamišljeno kao učešće stručne javnosti – članstva SACG pri odabiru kandidatura iz Crne Gore, u slučaju da je pristigao veći broj radova.

Napominjemo da ovim procedura za kandidaturu još uvijek nije završena i da lista od 5 objekata koju smo dostavili nije zvanična, i tek nakon verifikacije od strane fondacije Mies van der Rohe, možemo objaviti koji su to tačno objekti.

PET OBJEKATA IZ CRNE GORE KONKURIŠE ZA PRESTIŽNU NAGRADU MIES VAN DER ROHE 2021.

Leave a Reply