Shodno objavljenom Javnom pozivu za kandidovanje projekata i programa za 2019. godinu u okviru Platforme KOLEKTOR 2019, obavještavamo sve zainteresovane da se Javni poziv odnosi na pripremu kalendara aktivnosti, kako je i naglašeno u samom pozivu.

 

Savez arhitekata Crne Gore i KOLEKTOR će selektovanim projektima i programima ustupiti prostor KOLEKTORA na korišćenje uz određenu nadoknadu, ili će ustupanjem prostora učestvovati zajedno u Vašim projektima, zbog čega je isto potrebno i precizirati Prijedlogom saradnje u Prijavi projekta.

 

Prijavu projekta možete dostaviti na mail adresu info@sacg.me u slobodnoj formi, ali je potrebno da ista ima sve tražene podatke objavljene na našoj internet stranici.

 

Za sva pitanja i informacije Vam stojimo na raspolaganju i radujemo se budućoj saradnji!

 

 

 

 

Platforma KOLEKTOR 2019. – važno saopštenje

Leave a Reply