Promocija knjige “Islamska arhitektura i umjetnost u Hrvatskoj: Otomanska i suvremena baština” arhitekata Zlatka Karača i Alena Žunića održaće se u četvrtak 23. maja 2019. sa početkom u 12.15h u Sportsko-kulturnom centru Univerziteta Crne Gore (SKC UCG, Ulica Baku 1, Podgorica).

 

Uz predavanje autora knjigu će predstaviti i prof. Rifat Alihodžić sa Arhitektonskog fakulteta u Podgorici.

 

Knjiga je nagrađena prestižnom nagradom “Ranko Radović” za 2018. godinu u kategoriji Publikacije.

 

 

Dr. sc. Zlatko Karač, mag. ing. arh. rođen je u Vukovaru 1961. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987. gdje je i doktorirao na temi osmanskog urbanizma. Izvanredni je profesor na Katedri za urbanizam, znanstveni je savjetnik i prodekan za znanost AF u Zagrebu, član je Senata Sveučilišta u Zagrebu. Predavao je na Građevinskom i Šumarskom fakultetu, Tehničkom veleučilištu u Zagrebu te na nekoliko poslijediplomskih i doktorskih studija.
Na Filozofskom je fakultetu utemeljio i vodi kolegij Islamska arhitektura i umjetnost.
Bavi se urbanističkim i prostornim planiranjem, posebno konzervatorskom problematikom i zaštitom baštine te poviješću hrvatske arhitekture i urbanizma. 
Objavio je više od 500 znanstvenih, stručnih i popularizacijskih radova Dobitnik je godišnje Državne nagrade za znanost 2012. Glavni je i odgovorni urednik znanstvenog časopisa Prostor [WoS indeksacije].

 

Dr. sc. Alen Žunić, mag. ing. arh. rođen je u Zagrebu 1989. Na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu preddiplomski  studij završio 2011. diplomirao 2013. (oba stupnja s najvišim prosjekom i ocjenama summa cum laude), doktorirao 2016. Poslijediplomski magistarski studij History and Philosophy of Design završio je na GSD Harvard University 2013.-2015. Od 2017. na postdoktorskom je usavršavanju na ETH Zürich – Institut für Geschichte und Theorie der Architektur. Od 2019. istraživač na Columbia University NY. Objavio je više od 280 radova, uglavnom o arhitekturi 20. i 21. stoljeća, među kojima i 14 autorskih i uredničkih knjiga te više priloga u Islamskoj enciklopediji.
Dobitnik je međunarodne nagrade Ranko Radović za teorijski doprinos arhitekturi.
Docent je na AF u Zagrebu, gostujući je predavač na arhitektonskom fakultetu u Ljubljani te filozofskim fakultetima u Beogradu i Zagrebu.

Pomocija knjige “Islamska arhitektura i umjetnost u Hrvatskoj: Otomanska i suvremena baština”

Leave a Reply