raum.co.rs

Bigovo267

Studo Raum, Aleksandra Raonić, d.i.a. (autor) i Branislav Ristović, d.i.a. (ko-autor)

Porodična kuća za odmor na moru, Bigovo, Crna Gora
Nagrada Ranko Radović u kategoriji za realizovano arhitektonsko delo
Godišnja povelja Udruženja Arhitekata Srbije za najbolji projekat izgrađen u inostranstvu u 2012.

Bigovo268

Porodična kuća za odmor, Bigovo

Leave a Reply