tekst: superprostor.com

fotografije: gradnja.rs

hidroelektrana-andricgrad-01

Arhitektonski projektantski studio Mitarh, na čelu sa akademikom Branislavom Mitrovićem i koautorima Ognjenom Krašnom i Katarinom Tešić, izradio je projekat Upravne zgrade preduzeća Hidroelektrane na Drini. Arhitektura ovog objekta na više nivoa uspostavlja dijalog sa svojim okruženjem. Nadovezivanje na pravac susednog mosta u obliku natkrivenog ulaza, artikulacija fasada i primena lokalnih graditeljskih materijala neki su od načina kojim se ova savremena poslovna zgrada nadovezuje na postojeću urbanu matricu i graditeljsko nasleđe Višegrada.

Trenutno stanje upravne zgrade predstavlja rezultat transformacije orginalnog rešenja. Naime, prvobitna lokacija objekta bila je na platou naspram mostaMehmed paše Sokolovića na Drini, a projekat je trebao biti izrađen po idejnom arhitektonskog-urbanističkom rešenju nagrađenom na međunarodnom konkursu, čije raspisivanje je zahtevaoUNESCO. Međutim, na osnovu dogovora gradske uprave i investitora, za objekat je određena nova lokacija – preseljen je u novoprojektovani i tada već građeni Andrićgrad.

Transformacijom orginalnog predloga arhitekte eksperimentišu sa novim kontekstom – obalom reke Rzav i Andrićgradom. Ovo rezultira dvojnošću podužnih planova fasade, te otvorenošću prema prostoru trga koji se nadovezuje na pravac obližnjeg mosta. Na tom mestu objekat gubi svoju masivnost, suptilno se nadvijajući preko trga u formi nadstrešnice i zida koji kadrira pogled.

Artikulacija fasada čini važan deo arhitekture ovog poslovnog objekta. Prema reci Rzav, autori se koriste strategijom „kontekst je stabilan a objekat ga prati“, dok prema Andrićgradu primenjuju suprotnu logiku „kontekst varira a objekat ga prati“. Koristeći se elementima i materijalima lokalne arhitekture (ritam i ponavljanje, drvo i kamen), autori na sveden način razrađuju detalje, ujedno držaći pod kontrolom dvostruki karakter objekta na relaciji monolitno/otvoreno.

Unutrašnja prostorna organizacija je dosledna i u potpunosti podređena specifičnim programskim zahtevima i standardima savremenog poslovanja. U osnovi, objekat ima oblik izduženog romba koji proizilazi iz geometrije parcele. Programski sadržaji razvrstani su u dva podužna trakta, između kojih se nalaze atrijumi koji se prostiru celom visinom objekta.

Dodatna vrednost Upravne zgrada preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ ogleda se u afirmisanju teme javnog gradskog prostora, te neposredne povezanosti objekta sa gradom, ali i revalorizaciji kamena kao osnovnog građevinskog materijala. Ovakva doslednost u arhitektonskom izrazu može se razumeti kao odraz autorske zrelosti arhitekte Mitrovića, ali i potrebom za uspostavljanje distinkcije u odnosu na kontradiktornu prirodu urbanističko-arhitektnskog rešenja Andrićgrada.

Dragan Marković

hidroelektrana-andricgrad-02

hidroelektrana-andricgrad-03

hidroelektrana-andricgrad-05

hidroelektrana-andricgrad-04

hidroelektrana-andricgrad-06

hidroelektrana-andricgrad-16

hidroelektrana-andricgrad-07

hidroelektrana-andricgrad-08

hidroelektrana-andricgrad-09

hidroelektrana-andricgrad-10

hidroelektrana-andricgrad-11

hidroelektrana-andricgrad-12

hidroelektrana-andricgrad-13

hidroelektrana-andricgrad-15

hidroelektrana-andricgrad-14

Povratak kamena

Leave a Reply