Savez ahitekata Crne Gore poziva koleginice i kolege, članove SACG, koji su zainteresovani da kao deo radne grupe učestvuju u izradi novog Statuta.

UO SACG pokreće temu izrade novog Statuta organizacije, za šta je potrebno sačiniti radnu grupu koja bi bila zadužena za njegovu izradu. S tim ciljem se pozivaju sve koleginice i kolege, članovi Saveza, koji su zainteresovani da učestvuju u radnoj grupi i da doprinesu kvalitetnijem pravnom organizovanju i funkcionisanju Saveza. Izradu Statuta će svakako pratiti i kontrolisati pravnik/ca sa iskustvom na sličnim poslovima.

 

Izrada Statuta će imati nekoliko faza, a svaku će pratiti objava verzije koja može biti dopunjavana prema primedbama članova, sve do konačne verzije za koju će se glasati na Skupštini SACG.

 

Svi zainteresovani se mogu javiti na e-mail: info@sacg.me

 

Termin sastanka za formiranje radne grupe će biti naknadno utvrđen, u dogovoru sa prijavljenim članovima, a planiran je najkasnije do 25. aprila 2019. 

 

 

POZIV ZA FORMIRANJE RADNE GRUPE ZA IZRADU STATUTA SACG

Leave a Reply