Fondacija Mies van der Rohe i ove godine je uputila poziv Savezu arhitekata Crne Gore da nominuje pet realizacija za Nagradu Mies van der Rohe za 2021. godinu.

Prijedlozi za nominacije odnose se na ostvarenja realizovana u periodu od 1. oktobra 2018. do 1. oktobra 2020. godine.

Pravo učešća imaju:

  • ostvarenja crnogorskih autora izvedena na teritoriji Crne Gore;
  • ostvarenja evropskih autora izvedena na teritoriji Crne Gore;
  • ostvarenja crnogorskih autora izvedena na teritoriji drugih evropskih zemalja.*

(Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, kao i Albanija, Jermenija, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Island, Kosovo, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija, Tunis, Ukrajina i prekomorske teritorije navedene u dokumentu 2021 Prize Rules).

POZIVAMO VAS DA DOSTAVITE SVOJE PRIJEDLOGE ZA PRESTIŽNU EVROPSKU NAGRADU ZA ARHITEKTURU

Prijedlozi se šalju na adresu info@sacg.me najkasnije do 21. septembra 2020. godine do 23:59h.

Dokumentacija se predaje na engleskom jeziku i obavezno treba da sadrži:

  • Naziv rada (na engleskom jeziku, kao i originalni naziv rada);
  • Država i grad u kom je realizovano ostvarenje;
  • Osnovni podaci i predmet rada;
  • Opis rada;
  • Biografija svih autora sa kontakt podacima;
  • 6 fotografija (.jpg format) i 6 crteža (.pdf format) niske rezolucije i bez naknade za autorska prava (fotografije enterijera, eksterijera, detalja, crteži: situacioni plan, osnove, presjeci, detalji i drugi crteži koji mogu doprinijeti boljem razumijevanju rada).

Nakon odabira 5 radova koji će biti predstavnici iz Crne Gore, autorima će biti dostavljene Smjernice za dostavljanje dokumentacije, na osnovu kojih će pripremiti materijal koji je potrebno poslati Fondaciji preporučenom poštom ili kurirskom službom.

SELEKCIJA RADOVA ZA NAGRADU MIES VAN DER ROHE 2021.

Kako bismo omogućili svim članovima SACG, odnosno stručnoj javnosti, ravnopravno učešće pri odlučivanju o radovima koji će predstavljati crnogorsku arhitekturu i ostvarenja crnogorskih arhitekata, ovogodišnje predstavnike SACG biraće upravo članovi Saveza.

Svi pristigli radovi biće objavljeni na posebnoj internet stranici www.sacg.me.

Svaki član SACG dobiće putem maila personalizovani link koji ih vodi do stranice sa svim pristiglim radovima gdje mogu glasati za pet radova po principu dodjeljivanja bodova (od 1 do 5). Bodovanje je anonimno. Napominjemo da se glasanje na dodijeljenom linku može izvršiti samo jednom. Na ovaj način onemogućena je bilo kakva zloupotreba, a svim autorima obezbijeđena jednaka šansa za nominaciju za prestižnu evropsku nagradu.

Rezultat ovogodišnjih nominacija biće kumulativni zbir dodijeljenih bodova i kao takav će biti prezentovan javnosti.

Glasanje će biti organizovano u periodu od 28. septembra do 2. oktobra 2020. godine.

Pozivamo pripadnike stručne javnosti, da ukoliko nisu članovi SACG, preuzmu sa zvanične stranice pristupnicu za članstvo u Savezu i popunjenu dostave na info@sacg.me, i na taj način ostvare pravo glasanja.

  • NAPOMENA: UO SACG zadržava pravo da, ukoliko dođe do izjednačenog broja glasova, svojim glasovima donese finalnu odluku.

Više informacija o Nagradi Mies van der Rohe možete pronaći na stranicama Fondacije:

www.miesbcn.com 

www.miesarch.com

www.eumiesaward.com

POZIV ZA PRIJAVU ZA NAGRADU EVROPSKE UNIJE ZA SAVREMENU ARHITEKTURU – NAGRADA MIES VAN DER ROHE 2021.

Leave a Reply