Kao što je ranije najavljeno, u svijetlu aktuelne epidemiološke situacije u svijetu, Fondacija Mies van der Rohe izmijenila je planirani kalendar za dojdelu prestižne nagrade za 2021. godinu. Kako je dodjela Nagrade pomjerena za 2022. godinu, Fondacija je uputila poziv Savezu arhitekata Crne Gore da nominuje još jednu realizaciju.

Prijedlozi za nominacije odnose se na ostvarenja realizovana u periodu od 1. oktobra 2020. do 30. aprila 2021. godine.

Pravo učešća imaju:

  • ostvarenja crnogorskih autora izvedena na teritoriji Crne Gore;
  • ostvarenja evropskih autora izvedena na teritoriji Crne Gore;
  • ostvarenja crnogorskih autora izvedena na teritoriji drugih evropskih zemalja.*

(Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, kao i Albanija, Jermenija, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Island, Kosovo, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija, Tunis, Ukrajina i prekomorske teritorije navedene u dokumentu 2021 Prize Rules).

POZIVAMO VAS DA DOSTAVITE SVOJE PRIJEDLOGE ZA PRESTIŽNU EVROPSKU NAGRADU ZA ARHITEKTURU

S obzirom na kratak rok koji SACG ima za nominaciju koju upućuje Fondaciji. prijedlozi se šalju na adresu info@sacg.me najkasnije do 29. aprila 2021. godine do 23:59h. Svi autori dobiće potvrdu o prijemu mail-a.

Dokumentacija se predaje na engleskom jeziku i obavezno treba da sadrži:

  • Naziv rada (na engleskom jeziku, kao i originalni naziv rada);
  • Država i grad u kom je realizovano ostvarenje;
  • Mjesec i godina završetka radova;
  • Osnovni podaci i predmet rada;
  • Opis rada;
  • Biografija svih autora sa kontakt podacima, e-mail biroa;
  • 6 fotografija (.jpg format) i 6 crteža (.pdf format) niske rezolucije i bez naknade za autorska prava (fotografije enterijera, eksterijera, detalja, crteži: situacioni plan, osnove, presjeci, detalji i drugi crteži koji mogu doprinijeti boljem razumijevanju rada).

SELEKCIJA RADOVA ZA NAGRADU MIES VAN DER ROHE 2021.

Imajući u vidu kratak rok za nominaciju još jedne realizacije za Nagradu Mies van der Rohe, selekciju radova izvršiće članovi Upravnog odbora SACG, arhitekte: Filip Aleksić, Aleksandar Dabović i Jevgenije Pavlović.

Podsjećamo da je u prethodnom krugu prijava SACG nominovao pet ostvarenja iz Crne Gore. Više o poslatim nominacijama pročitajte na:

https://www.sacg.me/eumiesaward-2022-nominacije/

Više informacija o Nagradi Mies van der Rohe možete pronaći na stranicama Fondacije:

www.miesbcn.com 

www.miesarch.com

www.eumiesaward.com

POZIV ZA PRIJAVU ZA NAGRADU EVROPSKE UNIJE ZA SAVREMENU ARHITEKTURU – NAGRADA MIES VAN DER ROHE 2022.

Leave a Reply