THE PHENOMENOLOGICAL EXPERIENCE OF THE STEREOTOMIC-TECTONIC SPACE” predavanje prof. dr Alejandra Munoz Mirande, arhitekte sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Granadi (Španija), održaće se u srijedu 27.06.2018. godine u multimedijalnoj sali Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra (SKC UCG) sa početkom u 11h, ulica BAKU br. 1, bočni ulaz (http://skcucg.me/kontakt-podaci/).

 

Predavanje organizuje Arhitektonski fakultet UCG u sklopu programa ERASMUS +.

Predavanje prof. dr Alejandra Munoz Mirande

Leave a Reply