ingkomora.me

Obavještavamo članstvo da će se u utorak, 25.11.2014. godine, na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, održati predavanja (u obliku tematskog bloka) na temu ZVUČNA IZOLACIJA I AKUSTIČKA OBRADA PROSTORA.

Predavači će biti eminentni stručnjaci u ovoj oblasti: dr Miomir Mijić i dr Dragana Šumarac Pavlović, profesori Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zajedno sa inženjerom Vladom Bezbradicom, predstavnikom firme URSA d.o.o. Beograd koja je inače inicirala i omogućila realizaciju ovih predavana.
PROGRAM PREDAVANJA

PREDAVANJE: ZVUČNA IZOLACIJA I AKUSTIČKA OBRADA PROSTORA

Leave a Reply