Predrag Miško Dmitrović (1937-2018)

 

Juče je u Podgorici u 82. godini preminuo arhitekta Predrag Miško Dmitrović.

 

Rođen je 1937. godine u Sarajevu. Studurao je u Zagrebu i Beogradu. Diplomirao je arhitekturu u Beogradu 1965. godine. Radio je u Projektnom birou OGP u Podgorici (1965-1982), Skupštini opštine u Podgorici (1982-1985), Projektnom birou “Gorica” (1985-1992), Preduzeću “Budućnost inženjering” u Podgorici (1992-2001), Opštini Podgorica (2001-2003) i Gradilištu Stadiona u Podgorici (2003-2007).

 

Među najznačajnim djelima su:

  • više stambenih objekata u Podgorici (od 1966. do 1975. g): А–13, А–16, C–28; Blok 16; Blok 18–19; soliteri u Momišićima, Pobrežju, Zabjelu i Ulici Slobode.
  • Motel “Šas” na Šaskom jezeru u Ulcinju (1972. g)
  • Restoran na vodi “Kalimero” na Port Mileni u Ulcinju (1972.g);
  • Hotel “Palma” u Tivtu (1975.g);
  • Restoran “Ribnica”, na obali Ribnice u Podgorici (1981.g);
  • Sportski centar “Morača” u Podgorici (od 1975. do 1982. g)
  • Hoteli “Lenjingrad 1000” u Sankt Petersburgu (1987.g),
  • Hotel “Jerevan” u Jerevanu (1988.g);
  • Gradski Stadion u Podgorici (od 1981. do 2007.g)

 

Za glav­ni pro­je­kat SC “Mo­ra­ča” do­bio je broj­na pre­sti­žna pri­zna­nja i na­gra­de. Me­đu nji­ma su Bor­bi­na na­gra­da za do­stig­nu­ća u ar­hi­tek­tu­ri iz 1981. go­di­ne i Na­gra­da oslo­bo­đe­nja Ti­to­gra­da ko­ju je do­bio iste go­di­ne.

 

 


Sportski centar “Morača”

 


Sportski centar “Morača”

 


Sportski centar “Morača”

 


Sportski centar “Morača”

 


Restoran “Kalimero”

 

 

Preminuo arhitekta Predrag Miško Dmitrović

Leave a Reply