Juče je, u osamdesetoj godini, preminuo prof. dr Aleksandar Keković.

 

Rоđen je 24. februara 1939. godine u Cetinju, od oca Mihaila i majke Danice, rođene Vujović. Gimnaziju je završio u Beogradu 1956. godine. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1963. godine. Od 1964. nakratko je bio zaposlen u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije, a potom u “Energoprojektu”, u Odseku za urbanizam i arhitekturu, gde je od 1968. do 1978. rukovodio posebnim ateljeom. Prešao je na Arhitektonski fakultet kao asistent, a već 1982, po verifikaciji tri značajna rada, postao je vanredni profesor za predmet Arhitektonska organizacija prostora. U statusu redovnog profesora (od 1989) je radio na Katedri za arhitektonsko i urbanističko projektovanje, vodio Kabinet za tematska područja i predavao Teoriju arhitektonskog prostora i Kompoziciju. Bio je takođe prodekan za stručno-umetnički rad i saradnju fakulteta sa privredom (1985–87) i dekan fakulteta (1998–2000).

 

Na poziv Ministarstva za visokoškolsko obrazovanje Crne Gore, radio je na planu, programu i osnivanju Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Podgorici (2002), gde je, kao gostujući profesor, predavao teoriju arhitekture i projektovanje.

 

Laureat je republičke nagrade novinskog lista “Borba” za najbolje arhitektonsko delo izvedeno tokom 1982, specijalnih nagrada Salona arhitekture (1977. i 1978), kao i Velike nagrade za arhitekturu 1988, za izuzetan stvaralački doprinos struci. Zaslužni je član SAS-a i nosilac Ordena rada sa srebrnim vencem (1976). Svoja dela je izlagao na 25 kolektivnih izložbi u zemlji i svetu. Po osnivanju Akademije arhitekture Srbije 1995. godine, bio je član njenog Saveta.

 

Ostvarenja

Hotel “Panorama” na Zlataru (1967–69)
Pošta, ATC i robna kuća “Ineks” u Smederevu (1969–72)
Hotel “Nil” u Kampali, Uganda (1971)
Aerodrom “Entebe”, Uganda (1972–73)
Stanovi solidarnosti (1972–75) i Sportski centar u Smederevu (1974–75)
Dom zdravlja u Negotinu (1977–80)
Hotel “Grand” u Cetinju (1977–82)
Ambasada i rezidencija SFRJ u Bernu (1977–78)
Savezni centar za veze, Beograd (1979)
Zgrada “Energoprojekta” u Novom Beogradu (1977–82)
Naselje renta vila, Ulcinj (1979–85)
Upravna zgrada “Naftagasa” (sa Z. Županjevcem i I. Pantićem, 1986–97)
“Mediterane klub”, Pakoštane (1989–90)
Stambeni kompleks “Malo brdo”, Podgorica (1990–91)
Stambeno-poslovna zgrada u Bloku 4, Novi Beograd (koautori: A. i D. Keković, 1997–99)
Stambeno-poslovni centar u Rakovici (1995–2004)
Stambeno-poslovna zgrada sa garni hotelom u Podgorici (2001–2002)
Arhitektonski fakultet u Podgorici (2004)
Rezidencijalna vila ”Petrović” (koautori: D. Keković, A, Keković, U. Keković, 2007)
GUP i DUP Univerzitetskog centra, Podgorica (2009) Dvorana za male sportove – Univerzitetski centar, Podgorica (sa D. i A. Keković, 2010), i drugo.

 

 

Preminuo prof. dr Aleksandar Keković

Leave a Reply