U petak 16. maja, sa početkom u 12 časova, u Skupštinskoj sali broj 1,u zgradi Opštine je planirana prezentacija projekta

“Primjeri primjene GIS-a u Opštini Nikšić-dosadašnje iskustvo i planiranje daljih koraka”.

Agenda događaja je u prilogu.

Opština Nikšić već više od pola godine je aktivno uključenja u projekat „Poboljšanje kapaciteta za korišćenje GIS tehnologije u Opštini Nikšić“

Geografski Informacioni Sistemi (GIS) predstavljaju revolucionarnu tehnologiju, čiji je cilj da kroz povezivanje postojećih informacionih sistema i njihovo proširenje prostornim informacijama, omoguće organizacijama da znatno unaprede svoje poslovne procese.

Činjenica je da čak 80% svih informacija ima jasan prostorni smisao, kao i da digitalne geografske karte otkrivaju relacije između objekata i fenomena koje, inače, nisu očigledne, čini GIS nezaobilaznim delom modernih informacionih sistema i radnih procesa. Prostorna relacija je, najčešće, jedini način za logično povezivanje informacija, pa tako, modelovanje prostornih odnosa daje mnogo realniji model stvarnog okruženja, što je krajnji cilj svakog informacionog sistema.

Projekat se realizovao kroz saradnju sa GDi GISDATA Grupom iz Beograda i kancelarijom UNDP u Crnoj Gori.

Preduzeće GISDATA d.o.o. Beograd, član GISDATA Grupe, je doniralo opštini Nikšić izradu GIS baze podataka sa podacima iz Generalnog plana opštine, i ti podaci su dostupni  na sajtu http://niksic.me/lokalna-uprava/organi-uprave/sekretarijat-za-uredenje-prostora-i-zastitu-zivotne-sredine/ u meniju Generalni urbanistički plan.

U saradnji sa kancelarijom UNDP u Crnoj Gori je realizovana obuka službenika Opštine za korišćenje GIS-a sa izradom pet pilot baza u različitim sektorima u Opštini Nikšić

 

Podaci o partnerima u projektu:

Kancelarija UNDP-a

U januaru 2014,  Klaster za ekonomiju i životnu sredinu u sastavu Kancelarije  UNDP je, u saradnji sa Vladom Crne Gore, transformisan u novo tijelo – Centar za održivi razvoj. Misija Centra je promovisanje održivog razvoja u kontekstu pristupanja EU, uz prilagođavanje specifičnih potreba Crne Gore i zemalja u regionu sa fokusom na sledeće oblasti: održivi turizam, održiva energija , menadžment zaštićenih područja i otpornost na klimatske promjene i bezbjednost životne sredine.

Kancelarija UNDP, a sada i Centar za Održivi razvoj, već 7 godina ima u sastavu tim za GIS podršku koji danas čine dva GIS trenera. Cilj tima je podrška u transformisanju podataka i informacija u GIS  format sa ciljem poboljšanja donošenja odluka i boljeg praćenja trendova kroz analizu geoprostornih podataka.

GIS tim ima iskustva u podršci partnerima na lokalnom i nacionalnom nivou u Crnoj Gori u podizanju svijesti o mogućnostima i prednostima korišćenja GIS  tehnologija kao i u obučavanju partnera u koriščenju GIS softvera. Podrška u poboljšanju kapaciteta u korišćenju GIS tehnologija je ostvarena u oblasti prostornog planiranja, oblasti zaštite od prirodnih katastrofa, održivog turizma i u oblasti upravljanja zaštićenim područjima.“

GDi GISDATA Grupa

GDi GISDATA Grupa predstavlja lidera u oblasti implementacije GIS rešenja na prostoru jugoistočne i centralne Evrope sa firmama članicama u Beogradu, Podgoricu, Zagrebu, Ljubljani, Budimpešti, Skopju, Sarajevu, Tirani i predstavničkim kancelarijama u Amsterdamu, Beču, Milanu  i  Minhenu. U okviru Grupe, zaposleno je više od 150 visokokvalifikovanih IT profesionalaca koji učestvuju u implementaciji nekih od najvećih i najvažnijih IT projekata u regionu.

GISDATA d.o.o. Beograd, član GISDATA Grupe, je kompanija osnovana 1997. godine, i danas predstavlja nacionalnog lidera u oblasti Geografskih Informacionih Sistema sa preko 190 klijenata na teritoriji Republike Srbije i Republike Crne Gore. Misija GDi GISDATA d.o.o. je da pomogne svojim klijentima da unaprijede svoje poslovanje koristeći geoinformacione tehnologije za efikasno upravljanje prostorno distribuiranim resursima i informacijama.

Kao dio strategije usvajanja efikasne metodologije upravljanja kvalitetom svojih usluga, GDi GISDATA je primijenila sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000, sa primjenom u razvoju baza podataka i aplikacija, te je time postala prva kompanija koja je sertifikovana po ovom standardu, na nivou delatnosti kojima se bavi.

    

Primjeri primjene GIS-a u Opštini Nikšić

dosadašnje iskustvo i planiranje daljih koraka

 Maj 16, 2014. godine

Sala 1, Zgrada Opštine Nikšić, sa početkom u 12 časova

 

Prezentacija primjene GIS-a u Opštini Nikšić u sklopu saradnje UNDP – Opština Nikšić

12:00 – 12:15 Uvodna riječ o saradnji Kancelarije UNDP i Opštine Nikšić

Nebojša Adžić, Sekretar Sekretarijata za uredjenje prostora i zaštitu životne sredine

Jelena Janjušević, menadžer Centra za održivi razvoj, UNDP

Biljana Medenica i Sandra Kovačević, tim za GIS Podršku u Centru za održivi razvoj, UNDP

12:15 – 13:15 Prezentacija pilot baza u različitim sektorima u Opštini Nikšić

Registar stambenih zgrada u KO Nikšić

Milijana Šljivančanin, Gordana Varajić, Sekretarijat za uredjenje prostora i zaštitu životne sredine

Pilot baza privremenih objekata na teritoriji Opštine Nikšić

Nela Radović, Sekretarijat za uredjenje prostora i zaštitu životne sredine

Pilot baza vertikalne signalizacije

Milan Bošković, Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

Pilot baza farmi koza, ovaca i goveda na teritoriji Opštine Nikšić

Lidija Gardašević, Savjetodavna služba za poljoprivredu

Registar ugostiteljskih objekata

Milica Radojičić, Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo

Analiza mogućnosti uvođenja GIS-a u oblasti gradskog zelenila

Biljana Djurić, Agencija za projektovanje i planiranje

Prezentacija saradnje kompanije Gis DATA i Opštine Nikšić
13:15 – 14:00 Prezentacija GUP Niksic na web-u – od papira do interneta (GDi Localis Visios riješenje)

Vojkan Gajović, Ninoslav Mitrić, GDi GISDATA Beograd

Diskusija
Koktel

 

Prezentacija projekta “Primjeri primjene GIS-a u Opštini Nikšić – dosadašnje iskustvo i planiranje daljih koraka”

Leave a Reply