PRIJAVA ZA DODJELU NAGRADE BOŽIDAR MILIĆ DO 1. NOVEMBRA

NBM Cover

 

 

Pozivamo vas da prijavom svojih radova uzmete učešće na ovogodišnjem konkursu za dodjelu Nagrade Božidar Milić, koja je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonskog stvaralaštva, urbanizma, prostornog planiranja, zaštite graditeljskog nasljeđa, kao i unapređenja nastave iz oblasti arhitekture i građevinarstva.

Nagrada je osnovana prošle godine na inicijativu i pod pokroviteljstvom porodice prof. dr Božidara Milića i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

 

Nagrada se dodjeljuje za doprinos u oblasti arhitekture i urbanizma, i to:

 

1) NAGRADA ZA KRITIČKO-TEORIJSKI TEKST

- autoru/ima teksta o arhitekturi, urbanizmu, prostornom planiranju, zaštiti graditeljskog nasljeđa, razvoju savremene arhitektonske misli, kao i unapređenju nastave iz oblasti arhitekture i građevinarstva (udžbenici), koji je crnogorski državljanin;

- autoru/ima kritičko-teorijskog teksta koji se bavi crnogorskom arhitekturom, urbanizmom i prostorom uopšte;

a koji je objavljen u prethodne četiri godine, do datuma dodjele Nagrade, (period 2016-2019).

 

2) NAGRADA ZA REALIZOVANO DJELO

- autoru/ima izvedenog urbanističkog i/ili arhitektonskog djela na teritoriji Crne Gore a koje je realizovano u prethodne četiri godine, do datuma dodjele Nagrade, (period 2016-2019)

 

3) NAGRADA ZA STUDENTSKI RAD

- studentu za rad nastao u okviru nastavnog programa, učešćem na javnim konkursima ili kao rezultat sopstvenog istraživanja na određenu temu a koji je nastao u prethodne dvije godine, do datuma dodjele Nagrade

 

Žiri u kategoriji Nagrada za kritičko teorijski tekst je:

prof. dr sc. Nenad Lipovac, arhitekta

mr sci. Ljiljana Miletić Abramović, istoričarka umjetnosti

mr sc. Maroje Mrduljaš, arhitekta

 

Žiri u kategorijama Nagrada za realizovano djelo i Nagrada za studentski rad je:

prof. emeritus mr sc. Peter Gabrijelčić, arhitekta

prof. dr sc. Idis Turato, arhitekta

prof. mr sc. Boris Koružnjak, arhitekta

 

Javni poziv sa bližim uslovima prijave kao i Prijavni obrazac možete preuzeti sa ove stranice.

 

Prijave se šalju elektronskim putem na e-mail adresu: nagrada@bozidarmilic.me do 1. novembra 2019. godine.

 

Svečana dodjela nagrada, kao i izložba prispjelih radova, održaće se 20. decembra 2019. godine u Podgorici.

 


JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC


 

Komentari: nema odgovora

Ulogujte se: ostavite komentar