superprostor.com

01 (2)

Novobeogradski vrtić Dragan Laković u Bloku 61, rad arhitekata iz biroa AGM, jedan je od pet prvonagrađenih projekata na arhitektonsko-urbanističkom konkursu, raspisanom 2010. godine. Od pet sagrađenih dečijih ustanova, vrtić Dragan Laković izdvaja se po naglašavanju upotrebne vrednosti objekta spram drugih aspekata sopstvene arhitekture. Projektantski stav autora zasnivao se na orijentaciji ka suštinskim elementima organizacije prostora i zadovoljavanju kriterijuma energetske efikasnosti, uz uvažavanje lokalnog konteksta i primenu aktuelnih normativa za ovu vrstu ustanova.

U organizacionom smislu, vrtić čine dva namenska bloka, međusobno uvezana pešačkim koridorom. Linearno nizanje južno orijentisanih boravišnih jedinica naizmenično se prekida servisinim prostorima, dok se kancelarije i opslužujuće prostorije nalaze u severnom bloku. Ovakvom organizacijom, centralno pozicioniran koridor postaje mesto preklapanja sadržaja, ljudi i događaja.

Isticanje upotrebne vrednosti vrtića jasno se uočava u njegovoj spoljašnjosti. Artikulacija fasadnih pročelja jasno naglašava javni karakter objekta i glavne namenske podceline. S druge strane, unutrašnji prostor tretiran je svedeno, sa povremenim akcentima u boji, što ukazuje na to da je čista utilitarnost prevagnula u odnosu na ambijentalni kvalitet. Ipak, razigranost poprečnog preseka, te prožimanje prostora po vertikali uvode u unutrašnjost jednu dozu prostorne složenosti i bogatstva.

U celini, objekat vrtića u novobeogradskom Bloku 67 u svojoj pojavnosti dosledno izražava ustrojstvo unutrašnje programske organizacije svođenjem dodatnih gestikulacija i formalnih poteza na minimalnu meru. Naglašavanje upotrebne vrednosti nad drugim arhitektonskim domenima izdvaja ovaj vrtić u odnosu na preostala četiri izgrađena objekta nagrađena na konkursu, koja insistiraju na drugim temama, vrednostima i motivima.

  AGM, vrtić Dragan Laković, Foto: Luka Ostojić, Nikola Stojković, Nada Jelić

Dragan Marković

Pročišćena utilitarnost

Leave a Reply