Obavještavamo zainteresovana lica da je zbog velikog interesovanja produžen rok za predaju radova za Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje privremenih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje, te da je nov rok za predaju radova 31. januar 2018. godine.

 

Tačka 11 Raspisa konkursa mijenja se i glasi:

 

  1. KONKURSNI ROKOVI

 

11.1. Raspis konkursa

 

Konkurs je otvoren od 22. novembra 2017. godine.

 

Konkursna dokumentacija biće objavljena na internet stranici Saveza arhitekata Crne Gore: www.sacg.me.

 

11.2. Rok za postavljanje pitanja

 

Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do 22. januara 2018. godine.

 

Odgovori će biti poslati blagovremeno.

 

Pitanja se šalju na adresu: anja.jokic@hotmail.com.

 

11.3. Rok za predaju radova

 

Rok za predaju radova je 31. januar 2018. godine.

 

Radovi se predaju na arhivu Prijestonice Cetinje, zaključno sa 31. januarom 2018. godine do 13 časova.

 

Ukoliko se konkursni rad šalje poštom, datumom predaje smatra se datum sa potvrde o prijemu pošiljke kod pošte.

 

Adresa za dostavljanje konkursnog rada:

 

Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu

Prijestonica Cetinje

Ul. Baja Pivljanina, br. 2

81250 Cetinje, Crna Gora

 

11.4. Rezultati konkursa

 

Svi učesnici biće obaviješteni o odluci žirija 7. februara 2018. godine, kada će biti otvaranje koverata sa podacima o autoru.

 

Rezultati konkursa i obrazloženje odluke konkursnog žirija biće objavljeni na internet stranici www.sacg.me.

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

 

 

Produžen rok za predaju radova za Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje privremenih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje

Leave a Reply