mrt.gov.me

ministarstvo-odrzivog-razvoja-i-turizma-crna-gora-g

Imajući u vidu interesovanje za Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i zahtjeve iskazane u dosadašnjoj javnoj raspravi, Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavještava zainteresovanu javnost da se PRODUŽAVA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA za 20 dana i da će trajati do 26. januara 2016. godine.

Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata mogu se dostaviti Ministarstvu održivog razvoja i turizma, na adresu IV Proleterske brigade 19, Podgorica ili na e-mail: javna.rasprava@mrt.gov.me.

Nakon završetka rasprave, Ministarstvo će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će biti objavljen na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma i portalu e-uprave, u roku od 10 dana od dana završetka javne rasprave.

Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, sa obrazloženjem, nalazi se na internet stranici Ministarstva http://www.mrt.gov.me/ministarstvo,  kao i na portalu e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava.

Produženje javne rasprave o Nacrtu zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Leave a Reply