Ulcinj korica 4PRINT

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na promociju monografije „Graditeljsko nasljeđe Ulcinja – između teorije i prakse“ dr Igbale Šabović Kerović.

Promocija će se održati 14. decembra, 2015. godine, sa početkom u 19h, u hotelu Ramada (sala Lesendro), u Podgorici.

Na promociji govore:
Prof. dr Aleksandar Čilikov, prof. dr Sonja Tomović- Šundić, dr Svetislav Popović i autorka dr Igbala Šabović Kerović. Moderator je Bogić Rakočević.

Monografiju je izdala Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) a organizator promocije je Centar za očuvanje i razvoj kulture manjinskih naroda Crne Gore

 

Izvod iz recenzija

“Istraživački rezime prezentovan kroz sadržaj monografske studije: „Graditeljsko naslijeđe Ulcinja – Između teorije i prakse” je interpretiran kao osnovni tekst koji prati bogata foto, grafička i arhitektonska dokumentacija. 

Monografska studija se sastoji iz četiri dijela.

U uvodnom izlaganju, autor ukazuje na značaj i kulturnu slojevitost urbane aglomeracije Ulcinj – koja u proteklom razdoblju prepuštena stihiji – umire. Obzirom na činjenicu da u dosadašnjoj teoriji i praksi pitanje aktivne i integrativne prostorne zaštite graditeljskog naslijeđa nije bilo tretirano na adekvatan način, preporučuje i dokazuje nužnu potrebu istraživačkog rada i publikovanje monografije kao polazišta za utvrđivanje i definisanje integralnog plana upravljanja nasljeđem.

U monografskoj studiji su po prvi put na jednom mjestu sabrani svi dokumenti koji govore o nastanku, razvoju i funkcionisanju Ulcinja. Već samo to sabiranje predstavlja izuzetan napor i obrađenu vrijednost. Sadržaj predstavlja znatan doprinos kako poznavanju prostornog razvoja Ulcinja, tako i opštoj metologiji obrade prostornog razvoja gradskih cjelina. Analiza postojećeg stanja i prijedlozi planskog pristupa revitalizaciji dali su kvalitet i primjer uspješne povezanosti istraživačkog i planersko-projektantskog rada.

Raslojavajući i analizirajući čitav niz problema zaštite graditeljskog nasljeđa, dr Igbala Šabović Kerović jasno ukazuje na njegov značaj u procesu održivog razvoja. S obzirom da su u rukopisu objedinjeni nekoliki aspekti odnosa teorije i prakse po pitanju očuvanja graditeljskog naslijeđa, on se može smatrati monografijom, jer cjelovito obuhvata problem ovih odnosa u kontekstu integralne zaštite kulturnog dobra.

Konačno, sadržaj promoviše značaj graditeljskog naslijeđa u formiranju urbanog identiteta grada i njegovo uključivanje u savremene gradske tokove, što doprinosu očuvanju i unapređenju kulturno istorijske baštine Ulcinja, i u tom smislu Crne Gore.”

Profesor Dr. Amir Pašić, dia
Rukovodilac doktorskih studija,
Arhitektonski fakultet,
Univerzitet u Sarajevu
&
Šef odsjeka za arhitekturu,
Istraživački centar za Islamsku istoriju,
umjetnost i kulturu IRCICA, Istanbul

 

“Urbanističko arhitektonska praksa na nivou naučnog istraživanja u Crnoj Gori po pitanju izučavanja oblasti graditeljskog nasljeda u zadnjih nekoliko godina zauzima pozitivni trend u sferi istraživanja. Ako se osvrnemo, u prošlosti na ovom polju bilo je istraživača entuzijasta koji su uspjeli da sačuvaju trag i otrgnu od zaborava određene stare urbane cjeline.

S poštovanjem se sjećamo njihovog doprinosa koji je ostao sačuvan u knjigama, monografijama, albumima, projektima. Arhitektica, dr lgbala Šabović Kerović, svojim multidisciplinarnim istraživanjem priključuje se ovoj plejadi naučnika entuzijasta koji su svojim radom sačuvali trag od devastirajućeg naleta velikih investicija koji je zadnju deceniju prisutan.

Monografska studija ima dvostruki karakter, i to da istraži vremenske i prostorne aspekte sagledane kroz urbanističko-arhitektonske elemente nastajanja i transformacije grada. Njena promjena kroz studiju slučaja urbanističkih i arhitektonskih rješenja za obnovu i razvoj graditeljskog nasljeda sigurno će naći adekvatno mjesto u naučnim i stručnim krugovima.

Konačno, očuvanje kulturnog nasljeda, koje je samo po sebi jedinstveno i nenadoknadivo bogatstvo, predstavlja dio procesa održivog razvoja. U tom procesu njegova adekvatna valorizacija predstavlja bezuslovan prioritet, a upotrebna vrijednost neminovnost savremene integralne prostorne zaštite. Utemeljenjem na ovim premisama, monografska studija, naučno, metodološki sistematično, iscrpno i sveobuhvatno obrađuje pitanje savremene konzervatorske prakse u kojoj se prepoznaje uzajamni odnos nasljeđa i razvoja (razvoj ugrožava nasljeđe: nasljeđe se smatra važnim činiocem razvoja) i jasno preporučuje rješenje aktivnog shvatanja nasljeđa.”

dr Svetislav Popović, arhitekta

 

Promocija knjige „Graditeljsko nasljeđe Ulcinja – između teorije i prakse“, dr Igbale Šabović Kerović

Leave a Reply