AUTORKA PUBLIKACIJE: Elvira Muzurović

Na promociji će govoriti:

Jasmina Salković, specijalista arhitekture – moderatorka promocije i saradnik na projektu

Mirsad Rastoder, novinar i publicista

Doc dr Slavica Stamatović Vučković, profesorica na arhitektonskom fakultetu u Podgorici

Elvira Muzurović, autorka publikacije i idejnog rješenja

 

Utorak, 6. oktobar, 2015, godine
20:30h
Sala objekta “BANJA”
u saradnji sa knjižarom KARVER

6.10.2015.

PROMOCIJA PUBLIKACIJE I PREZENTACIJA IDEJE I IDEJNOG RJEŠENJA GRADSKE MULTIETNIČKE INFO KUĆE

Leave a Reply