arhitekti-hka.hr

Prema zahtjevu Hrvatske komore arhitekata agencija za istraživanje tržišta Ipsos Puls je tijekom 2014. godine provela istraživanje o osnovnim parametrima poslovanja arhitektonskih ureda.

Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku članova HKA-a s osnovnim ciljem određivanja vrijednost prosječne cijene radnog sata koju su arhitektonski uredi ostvarili na tržištu tijekom 2013. godine.

Istraživanjem su prikupljeni podaci o poslovanju za 110 arhitektonskih ureda koji su tijekom 2013. godine realizirali 2716 arhitektonskih projekata.
Istraživanje je dostupno članovima HKA u dijelu stranice „samo za članove“.

Analiza prikupljenih podataka pokazala je da je prosječna cijena sata rada djelatnika arhitektonskih ureda tijekom 2013. godine iznosila 163,00 kune.

Verifikacija rezultata istraživanja provedena je temeljem službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o prosječnim neto i bruto plaćama isplaćenima u djelatnosti NKD 71 „Arhitektonska djelatnost i inženjerstvo, tehničko ispitivanje i analiza“. U toj djelatnosti prosječna bruto plaća isplaćena u 2013. godini iznosila je 10.319,00 kuna dok je prosječno isplaćena neto plaća iznosila 6.805,00 kuna.

Korišten je i službeni broj radnih sati u 2013. godini koji je iznosio 2016 sati.
U te sate su uključeni  godišnji odmori, eventualna bolovanja, rad na pripremi ponuda (koje i ne moraju biti prihvaćene) kao i rad na raznim administrativnim poslovima koji se ne mogu zaračunati naručitelju arhitektonskog projekta. U ovoj procjeni je pretpostavljena visoka efikasnost od preko
85 % prodanih radnih sati svih zaposlenih u arhitektonskom uredu.
Korištena je i struktura rashoda arhitektonskih ureda dobivena anketom prema kojoj troškovi zaposlenih iznose 40,5 % ukupnih troškova poslovanja.

Analizom druge skupine podataka proizlazi da prosječna cijena prodanih radnih sati iznosi 164,5 kuna.
Kako je to neznatno više od vrijednosti dobivene provedenim istraživanjem, odnosno iz prve skupine podataka,  možemo smatrati da je time potvrđena vrijednost dobivena istraživanjem.

Zaključak:

Iz svih prikupljenih podataka i provedenih analiza proizlazi da je prosječna cijena sata rada djelatnika arhitektonskih ureda u 2013. godini iznosila 163,00 kune.
Stoga Hrvatska komora arhitekata smatra da je navedenu cijenu neophodno potrebno koristiti kao referentnu prilikom kalkulacije po Pravilniku o standardu usluga HKA-a.

 

Napomena 1:

Prosječna naplaćena cijena je prosječna cijena radnih sati svih zaposlenika arhitektonskih ureda i svih projekata na kojima su oni radili. Jasno je da je u konkretnim projektima cijena sata za poslove različite razine složenosti različita, ali ukupna prosječna cijena sata rada na prosječnom projektu u 2013. godini je iznosila 163,00 kune.

Na sljedeća dva primjera ilustrirano je kako to može izgledati u praksi.

Primjer 1: Primjer 2:
Složenost posla

% sati na projektu

Satnica

Prosjek

% sati na projektu

Satnica

Prosjek

Nositelj ugovora ovlašteni arhitekti

20

300

60

25

280

70

Arhitekti suradnici

50

146

73

50

140

70

Tehničari

30

100

30

25

92

23

Ukupno

100

163

100

163

 

Napomena 2:

Kako je 163,00 kune prosječna cijena za sve poslove odrađene na nekom prosječnom arhitektonskom projektu može se zaključiti da je prosječna cijena sata bila viša na projektima koji zahtijevaju veći udio rada najstručnijih djelatnika arhitektonskih ureda. Isto tako ta prosječna cijena može biti i nešto niža za najjednostavnije projekte koji se mogu realizirati uz mali udio rada najstručnijih djelatnika.

 

U Zagrebu, 31. ožujka 2015.

Prosječna cijena sata rada djelatnika arhitektonskih ureda

Leave a Reply