„Klub arhitekata Herceg Novi“, (KAHN), objavljuje Raspis za
učešće na godišnjem salonu arhitekture, koji će se održati
u saradnji  sa JUK „Hercegfest“ krajem novembra 2015.god. u foajeu Dvorane
Park u Herceg Novom

Tematika:
Prostorno planiranje, Urbanistički projekti i istraživanja,
Arhitektonski projekti i istraživanja, Zašita graditeljskog nasljeđa
i istraživanja, realizovani projekti.

Učešće:
Pravo učešća imaju arhitekti članovi KAHN koji su i
članovi Strukovne komore arhitekata sa mjestom boravka u Herceg
Novom.

Prezentacija:
Radovi se prezentuju u grafičkom formatu dim. 70/100cm. max. dva(2)
lista. Radovi se mogu predati i u video formatu, koji će biti
prezentovan u zajedničkoj video prezentaciji autora.

Rokovi:
Krajnji rok za prijavu za učešće na Salonu je 01.10.2015 na:
trenskot@gmail.com
Krajnji rok za predaju radova je 01.11.2015

RASPIS ZA UČEŠĆE NA GODIŠNJEM SALONU ARHITEKTURE KAHN

Leave a Reply