superprostor.com

Villa Kavač

OBJEKAT: Stambeni objekat u Kavču
MESTO: Kavač, Kotor (Crna Gora)
PROGRAM: Suburbana Vila
POVRŠINA: 272m2
GODINA: 2014.
PROJEKTNI TIM: Nikola Novaković i Radovan Radoman
INVESTITOR: Nenad Pravilović
FOTOGRAFIJE: Relja Ivanić

Villa Kavač
Villa Kavač
Villa Kavač

U poslednjih nekoliko godina, nagli razvoj turizma, građevinske industrije i tržišta nekretnina promenilo je lice mnogih predela i gradova u Crnoj Gori. Uvodeći brojne novine, ovaj talas nije zaobišao ni Kavač, malo naselje u Boki Kotorskoj, blizu Kotora. U njemu je u skorije vreme sagrađen značajan broj stambenih i apartmanskih objekata, u koje se ubraja i Vila Kavač, projektovana namenski za prodaju nepoznatom kupcu. Za razliku od drugih, generičkih primera, ova Vila prati lokalnu graditeljsku tradiciju na nivou principa, dok uvodi i elemente internacionalnog karaktera.

Specifična lokacija sa pogledom na Tivatski zaliv i izdužena parcela bili si ključni faktori koji su uticali na oblikovanje Vile Kavač. Neophodno je bilo otvoriti se ka predelu i pučini, izolovati se od pristupne saobraćajnice i razmestiti traženi programski sadržajna na uskoj a dugačkoj parceli.

Kao autorski odgovor na postavljene zahteve i ograničenja, jasno se formirala „lebdeća“ horizontala, zastakljena sa prednje strane i usmerena ka zalivu, a zatvorena prema planini i putu. Podizanje ove strukture omogućilo je maksimalno iskorišćavanje raspoložive parcele, što je rezultiralo formiranjem prostora za polunadkriveni bazen, terase za glavnu spavaću sobu, kao i travnate površine.

U unutrašnjosti Vile, podela namenskih zona nije klasična. Na gornjoj, pristupnoj etaži smešten je osnovni sadržaj (dnevna i noćna zona, razdvojene stepenišnom vertikalom), dok se na donjoj nalaze sadržaji dodatne vrednosti poput bazena, saune, prostrane terase ili glavne spavaće sobe. Pored toga, Vila ima i krovnu terasu sa koje se pružaju panoramski pogledi ka zalivu.

Kostrukcija objekta je skeletna i armirano-betonska, a dispozicija nosećih elemenata takva da naglašava horizontalni gabarit objekta, te njegov lebdeći karakter. U materijalizaciji preovlađuju neutralne i čiste površine, beli i sivi tonovi. S druge strane, upotrebom kamena i drveta u spoljašnjem prostoru težilo se uspostavljanju reminiscencije na arhitekturu lokalnog podneblja.

Vila Kavač je geometrijski pravilna građevina čija likovnost proizilazi iz odnosa osnovnih elemenata arhitektonskog prostora (stubova, zidova, nadstrešnice, masa i otvora). Neosporno, reč je o građevini neo-internacionalnog stila, koju odlikuju ravne linije, čiste površine, jasni volumeni, polu-fleksibilni plan i skeletna konstrukcija. Vila Kavač se ne može svesti u okvire kritičkog regionalizma, ali se može reći da se radi o arhitektonskom objektu čija dodatna vrednost ipak proizilazi iz suptilnog preklapanja mediteranskih principa građenja (poput otvorenosti i razuđenosti) sa re-afirmacijom internacionalnog stila, njegovih oblikovnih, funkcionalnih i estetskih kvaliteta.

Dragan Marković
Vila Kavač, Enforma d.o.o. Fotograija: Relja Ivanić Vila Kavač, Enforma d.o.o. Fotograija: Relja Ivanić Vila Kavač, Enforma d.o.o. Fotograija: Relja Ivanić Vila Kavač, Enforma d.o.o. Fotograija: Relja Ivanić Vila Kavač, Enforma d.o.o. Fotograija: Relja Ivanić Vila Kavač, Enforma d.o.o. Fotograija: Relja Ivanić Vila Kavač, Enforma d.o.o. Fotograija: Relja Ivanić Vila Kavač, Enforma d.o.o. Fotograija: Relja Ivanić Vila Kavač, Enforma d.o.o. Fotograija: Relja Ivanić Vila Kavač, Enforma d.o.o. Fotograija: Relja Ivanić Vila Kavač, Enforma d.o.o. Fotograija: Relja Ivanić Vila Kavač, Enforma d.o.o. Fotograija: Relja Ivanić Vila Kavač, Enforma d.o.o. Fotograija: Relja Ivanić Vila Kavač, Enforma d.o.o. Fotograija: Relja Ivanić Vila Kavač, Enforma d.o.o. Fotograija: Relja Ivanić Villa Kavač Villa Kavač Villa Kavač Vila Kavač, Enforma d.o.o. Villa Kavač Villa Kavač Villa Kavač Villa Kavač Villa Kavač Villa Kavač

 

Re-afirmacija internacionalnog stila

Leave a Reply