JEDNODNEVNA KONFERENCIJA – 28.03.2018. GODINE 
KRISTALNA DVORANA, HOTEL HILTON – PODGORICA

 

U organizaciji IKCG – Strukovne komore arhitekata, 28.03.2018. godine, u Kristalnoj dvorani hotela Hilton Podgorica,  biće održana Regionalna konferencija “GRADNJA VISOKIH ZGRADA – IMPERATIV ILI IZBOR”.

 

Morfološko-urbanistički razvoj crnogorskih gradova, prije svega Podgorice i gradova na crnogorskom primorju, tokom protekle dvije decenije otvorio je mnoga značajna pitanja iz oblasti upravljanja prostorom. Riječ je o transformaciji urbane slike grada – izgradnji visokih zgrada u već definisanom prostoru (urbanoj strukturi). Konkretna pitanja, dnevno aktuelna, ostavila su dileme i moguće trajne posljedice na štetu slike grada, čiji razvoj i širenje jeste neminovan proces, po prirodi stvari dinamičan i u stalnoj promjeni. U tom procesu razvojnih ritmova pitanje adekvatnog oblika transformacija i novih gradnji tiče se istovremenih, često različitih interesa u procesu planiranja i arhitektonskog projektovanja, kao ključnih djelatnosti koje generišu oblik–sliku grada. Po definiciji, morfogeni proces, kao kontinualno istorijski, baziran je na promjenama urbane strukture grada, kao sinteze svih aktivnosti koje rezultiraju u promjeni morfoloških karakteristika izgrađenog gradskog prostora. Postići balans između razvojne strategije grada sa raspoloživim prostornim potencijalima i mogućnostima, naslijeđenim vrijednostima, jeste primarni cilj upravljanja prostorom, koji je jedino ostvariv uz puno poštovanje pravila struke na kojima će se temeljiti planovi – prostorna rješenja, zakonska regulativa i njihova implementacija.

 

Odgovornost pripada svima nama!

 

Nameće se pitanje da li i u kojoj mjeri gradnja visokih zgrada je opravdana u urbanom kontekstu? Gdje je granica? Može li takva gradnja, i u kakvim uslovima, s jedne strane značitiiti urbano-ekonomski progres, a s druge, biti dio tradicionalne gradske fizionomije ili prihvatljivog primorskog pejzaža. Riječ je o identitetskom okviru grada koji, s jedne strane,  čine njegove nove i stare varoši sa ljudima koji su tu živjeli i žive, sa ulicama, trgovima, sjećanjima koje čuvaju duh mjesta, a s druge strane, oblikuju ga savremeni funkcionalni zahtjevi i tehnološka dostignuća. Dobrih i loših primjera je mnogo. Praksa i iskustvo regije, i šire, nudi bezbroj dobrih i loših primjera. Cilj organizovanja Regionalne konferencije, pod nazivom: “GRADNJA VISOKIH ZGRADA – IMPERATIV ILI IZBOR”, baziran je na zahtjevu razmjene iskustva – na polju teorije i prakse, kao osnove za otvaranje prostora dobrim rješenjima i zaštiti struke.

 

 

U skladu sa tematskim aspektima koji generišu oblik grada kroz prostor i vrijeme, konferencija je bazirana na tematskim cjelinama:

 

Državne smjernice razvoja arhitekture
Urbana morfologija i projektovanje
Tehnologija građenja – materijali i konstrukcije
Zaštita urbanog pejzaža i nasleđa
Održivi razvoj i energetska efikasnost

 

AGENDA

 

Učešće možete prijaviti na e-mail: arhkonferencija@ikcg.co.me, najkasnije do 25.03.2018. god.

REGIONALNA KONFERENCIJA STRUKOVNE KOMORE ARHITEKATA ˝GRADNJA VISOKIH ZGRADA – IMPERATIV ILI IZBOR˝

Leave a Reply