superprostor.com

C:My DocumentsMy PicturesarhitekturaUrbanisticko projektovan

Fondacija Docent dr Milena Dalmacija raspisala je 26. oktobra 2014. godine studentski konkurs za idejno arhitektonsko rešenje Kapele posvećene nastradalim studentima. Konkurs je bio raspisan za studente Departmana za arhitekturu i urbanizam Tehničkog fakulteta u Novom Sadu.

Zadatak konkursa bio je osmišljavanje sakralno-memorijalnog objekta, u skladu sa urbanističkim uslovima predmetne lokacije, koja se nalazi u sklopu novosadskog univerzitetskog kampusa. Na konkursu je pristiglo ukupno 32 rada, gde kojih su sva rešenja odgovarala propozicijama konkursa. Eliminacija radova i izbor nagrađenih rešenja obavljen je u tri kruga. Na osnovu bodovanja prema objavljenim kriterijuma za vrednovanje, Žiri je jednoglasno odlučio da se:

_Prva nagrada (50.000 RSD) dodeljuje radu studentkinje Dunje Palček,
_Druga nagrada (30.000 RSD) dodeljuje radu studentkinje Jovane Kovačević,
_Treća nagrada (20.000 RSD) dodeljuje radu studentkinje Dejane Aranicki.

Žiri je, takođe, odlučio da se ravnopravno pohvale radovi:
_studenta Nemanje Jaćimovskog,
_studentkinje Jovane Gadža.

Svečana dodela nagrada i otvaranje izložbe pristiglih radova obaviće se u prostoru po izboru FondacijeDocent dr Milena Dalmacija 1. aprila 2015. godine.

Kao i do sada, Super Prostor vam donosi prikaz svih nagrađenih radova.

I nagrada - Dunja Palček II nagrada - Jovana Kovačević III nagrada - Dejana Aranicki Pohvala - Nemanja Jaćimovski Pohvala - Jovana Gadža

 

Rešenja studentskog konkursa za kapelu posvećenu nastradalim studentima

Leave a Reply