Obrazloženje žirija
Firma GREEN ROOM d.o.o Podgorica je u februaru 2014. godine raspisala konkurs za idejno arhitektonsko – oblikovno i enterijersko rješenje kafeterije sa zadatim budžetom u vrijednosti od 1000 Eura.
Konkurs je bio javni, jednostepeni i anonimni, a raspisan je na međunarodnom nivou. Cilj konkursa je bio da u okviru uslovljenosti budžetom, navede autore na mogućnosti korištenja raspoloživih jeftinih i lako dostupnih recikliranih materijala, što je već izvjesno vrijeme trend u svijetu, ističući ideju i kreativnost kao fokus konkursnog zadatka. Ovaj veoma zahtjevan uslov investitora, diktira poseban senzibilitet u snalaženju rješavanja enterijera sa alternativnim vidovima korištenja materijala i upotrebnih predmeta. Poseban izazov za učesnike konkursa bilo je osmisliti enterijer prostora pri čemu će pobjednički tim aktivno učestvovati i u uzvođenju sopstvene ideje.
Žiri sa zadovoljstvom konstatuje da je veoma specifična tema konkursa privukla pažnju autora i autorskih grupa iz Crne Gore i regiona. Pristiglo je 17 veoma kvalitetnih radova, čije inovativne ideje zaslužuju veliku pažnju, upućujući na aktuelnost teme.
Članovi žirija su konačnu odluku donijeli u odnosu na sledeće kriterijume:
jasna koncepcija – vizija/ originalnost i kvalitet rješenja;
funksionalnost prostora /fleksibilnost prostora; 
umjetnička i estetska vrijednost – oblikovnost enterijerskog rješenja zadatog prostora;
održivost koncepta – inovativnost u dijelu ekološke održivosti; 
vrijeme i troškovi realizacije;

 Kao najuspjelije i najkompletnije rješenje na osnovu navedenih kriterijuma i uporedne analize svih pristiglih rješenja i pojedinačnih ocjena članova žirija, izabran je rad pod šifrom:
00294K, autorki: Nevene Mijušković i Marije Ćaćić iz Crne Gore.
Nagrađeni rad zasnovan je na ideji da se formira kreativan i stimulativan prostorni ambijent. Ono što karakteriše ovaj prostor jeste upotreba modularnih elemenata, koji omogućavaju multifunkcionalnost prostora. Takođe, autorke na veoma zanimljiv i arhitektonski zabavan način, koriste u prostoru reciklirane elemente, kao i zelenilo. Piktogramima se signaliziraju određene poruke, što ovom prostoru daje na komunikativnosti i aktuelnosti. Tako se na samom ulazu duhovito nagovještavaju dešavanja u postorima koji slijede i tako determiniše linija kretanja korisnika. Takođe, žiri je konstatovao da je odabrano rješenje neophodno dopuniti, na osnovu sugestija koje će naknadno biti definisane od strane stručnog tima, a nakon čega će uslijediti realizacija enterijera. Pobjednicima konkursa obezbijeđena je nagrada u vidu putovanja i hotelskog smještaja, kao i prisustva na “Salone Internazionale del Mobile” (Medjunarodnm salonu enterijera i namještaja), Milano 8-13.april 2014.
Zbog velikog broja kvalitetnih radova, žiri je odlučio da pored konkursom raspisane nagrade, uvede i jedan otkup rada pod šifrom:
DPST4, čiji su autori: Andrea Pajković, Tamara Marović, Miloš Gačević i Gavrilo Vuković, takođe iz Crne Gore, u iznosu od 400 Eura, koji će takođe učestvovati u realizaciji prostora, pri čemu će određeni elementi ovog rješenja biti implementirani u prostor. Žiri je donio ovu odluku na osnovu koncepta rješenja – urbane kulture, koja u centar postavlja kvalitet atmosfere, a koji se postiže brendiranjem prostora, kao i funkcijama koje doprinose ukupnom doživljaju.
Osim nagrađenih radova, žiri je odlučio da kao podsticaj u daljem radu, specijalno pohvali autore sledećih radova, koji su na veoma kvalitetan način odgovorili zadatku. To su radovi pod šifrom:
3151S(Sara Badovinac, Jernej Girandon, Larisa Kazić iz Slovenije);
Zvezdicadetelina;
IKILLY89;

Članovi komisije:
1. Arh.Jakov Lopušina, dipl.ing, predsjednik komisije
2. Msc Ema Alihodzic Jašarović,spec.arh. – član komisije
3. Petar Djurišic – član komisije

Podgorica, 31. mart 2014

Nagrađene radove možete videti na: konkurs1000eura.me

REZULTATI KONKURSA ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO – OBLIKOVNO I ENTERIJERSKO RJEŠENJA KAFETERIJE SA ZADATIM BUDŽETOM U VRIJEDNOSTI OD 1 000,00 EURA

Leave a Reply