Odluka o nagradama na konkurs br. 01-2137/1-1-2015 za idejno arhitektonsko rješenje adaptacije i rekonstrukcije Doma Revolucije u Nikšiću donio je žiri u petak, 11.03.2016. na finalnoj sjednici.

ŽIRI:

1. Nebojša Adžić, dipl.ing.arh. – predsjednik žirija
2. Maroje Mrduljaš, dipl.ing.arh. – član žirija
3. Miloš Kosec, dipl. ing. arh. – član žirija
4. Danilo Gvozdenović, dipl.pravnik – član žirija
5. Jelena Tomašević, umjetnica – član žirija

IZVJESTIOCI:

Ana Dobrašinović
Jovana Popović

NAGRADE:

I nagrada
Rad pod šifrom 300666 – 6.000,00 €

01 - 300666 02 - 300666 03 - 300666

II nagrada
Rad pod šifrom 3A4EM – 4.500,00 €

04 - 3A4EM 05 - 3A4EM 06 - 3A4EM

III nagrada
Rad pod šifrom ĐUNGLA – 2.000,00 €

07 - ĐUNGLA 09 - ĐUNGLA

08 - ĐUNGLA

OTKUPI:

Otkup – Rad pod šifrom X3L102 – 500,00 €
Otkup – Rad pod šifrom guvno – 500,00 €

AUTORI:

Šifra „16010303“ autor: Snežana Vujović, dipl.inž.arh.

Šifra „506AK“ autorski tim: Dragana Konstantinović d.i.a.; Miljana Zeković d.i.a.; Višnja Žugić d.i.a.; Slobodan Jović d.i.a.; Bojan Stojković d.i.a.; Dušan Stevanović; Iva Petković d.i.a.

Šifra „IMAGINA“ autorski tim: Miljana Radović, master inženjer arhitekture; Ivana Jelić, master inženjer arhitekture; Dalia Dukanac, master inženjer arhitekture; Dragana Đorđević, dipl.ing.arhitekture

Šifra „3A4EM“ autorski tim: Arh. Marko Stjepčević; Arh. Ivan Milošević; Arh. Danilo Drobnjak; Arh. Marko Popović

Šifra „0130AM“ autorski tim: prof. Dr Vladan Đokić, dipl.ing.arh.; prof. Zoran Lazović, dipl.ing.arh.; ass. Vladan Stevović, M.Arch; Nevana Balalić, M.arch.

Šifra „300666“ autorski tim: SADAR+VUGA & HHF
arhitektura: SADAR+VUGA (Jurij Sadar, u.d.i.a.; Boštjan Vuga, u.d.i.a., Grad.Dip. (AA); Kenneth Woods, M.A. (Arch)); HHF (Tilo Herlach, Dipl.Architekt ETH SIA BSA; Simon Hartmann, Dipl.Architekt ETH BSA; Simon Frommenwiler, Dipl.Architekt ETH BSA; Mariana Santana, M.A. (Arch); Matija Vuković, M.A. (Arch); Marta Malinverni, M.A. (Arch)
konsultanti:
ekspert za kulturnu baštinu XX vijeka: Luise Rellensmann, M.Sc
lokalni konsultant: Vladimir Popović, dipl.ing.arh.; Mila Vujadinović, dipl.ing.arh.

Šifra „ĐUNGLA“ autorski tim: studio foka&bumbar i studio re:act
Srđan Tadić, d.i.a.; Dejan Milanović, d.i.a.; Marko Radonjić d.i.a.; Biljana Janjušević, spec.sci.arh.; Anja Tadić, arh.
Saradnici konsultanti: Milan Kostić, Ljiljana Karadžić, Šime Dedović, Nikola Radenković Džoni, Željko Milović, Brano Koćalo, Kilibarda Kili, studio Foto Lab

Šifra „guvno“ autor: Dalija Tanšek, u.d.i.a.

Šifra „X3L102“ autorski tim: Luka Jovićević; Branka Janković; Ivan Radonjić

 

Odluka žirija

Završni izvještaj žirija

Izvještaj o otvaranju koverti sa oznakom AUTOR

Ilustracije – nagrađeni radovi

Rezultati konkursa za idejno arhitektonsko rješenje adaptacije i rekonstrukcije Doma Revolucije u Nikšiću

Leave a Reply