I NAGRADA – VLADIMIR PAREŽANIN, PEĐA PAROVIĆ, VEDRAN SPAIĆ, ĐORĐE MANDRAPA I FILIP MIKIĆ

Izvor: Eparhija Zahumsko-hercegovačka i Primorska

Nakon četiri sednice (16, 17. i 18.aprila 2015.), od prispelih 25 radova, a na osnovu objavljenog konkursa za idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje uređenja kompleksa Hercegovačka Gračanica, Komisija za selekciju i odabir konkursnih rešenja završila je svoj rad i donela sledeće odluke:

Rezultati konkursa

Prvo mesto – nagrada 9000 KM – rad pod šifrom 81934, autori: Vladimir Parežanin, Peđa Parović, Vedran Spaić, Đorđe Mandrapa i Filip Mikić.

I nagrada - Vladimir Parežanin, Peđa Parović, Vedran Spaić, Đorđe Mandrapa i Filip Mikić

Drugo mesto: nagrada 5000 KM
Rad pod šifrom 23613 – autorski tim firme Arko projekt iz Beograda, na čelu sa profesorom Petrom Arsićem

II nagrada - autorski tim firme Arko projekt

Tri ravnopravna treća mesta: nagrade po 3000 KM
Konkursom je bila predviđena nagrada za treće mesto u iznosu od 3000 KM i dve otkupne nagrade za četvrti i peti rangirani rad u iznosu po 1500 KM. Komisija je donela odluku, radi ujednačenosti kvaliteta izabranih radova da poveća fond nagrada za 3000 KM i dodeli tri ravnopravne nagrade za treće mesto po 3000 KM:

  • Rad pod šifrom 29188 – Sandra Samardžić i Bojan Pejičić
  • Rad pod šifrom 71321 – Autorski tim Meritum: Miloš Nenadović, Aleksandra Nenadović, Đorđe Nenadović, Bojana Čanković, Danira Sovilj i Marko Babić; saradnik: Ivan Blagojević
  • Rad pod šifrom 59059 – Autorski tim 59

Komisija je radila u sastavu:

 Episkop Zahumsko-hercegovački i Primorski G. Grigorije;
• G. Vladan Đokić, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu;
• G. Vladimir Mako, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu;
• G. Milan Vujović, vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu;
• G. Emir Kusturica, režiser, Beograd;
• Iguman Sava Mirić, Manastir Tvrdoš, Trebinje;
• G. Vladimir Gudelj, arhitekta gradske uprave, Trebinje;
• G. Momo Đogo, arhitekta, Trebinje;
• G. Peđa Ristić, arhitekta, Beograd; (odsutan)
• G. Vuk Roganović, arhitekta, Trebinje; (odsutan)
• G. Branko Tupanjac, ktitor Hercegovačke Gračanice, Čikago;(odsutan)

Komisija je sve svoje odluke donela jednoglasno. Organizatori konkursa, shodno pravilima konkursa, zvanično će i na propisan način objaviti zaključke konkursa, te je ovo saopštenje potrebno smatrati samoinformativnim.

Informativna služba
Eparhije Zahumsko-hercegovačke i Primorske

Rezultati konkursa za idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje uređenja kompleksa Hercegovačke Gračanice

Leave a Reply