arh.bg.ac.rs

OTVORENI, IDEJNI KONKURS ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO REŠENJE

REKONSTRUKCIJE I REVITALIZACIJE
“NARODNE (STARE VAJFERTOVE) PIVARE” U PANČEVU

Konkurs je raspisao grad Pančevo, a raspisivanju urbanističko-arhitektonskog konkursa pristupilo se u cilju preispitivanja funkcionalnih i prostornih potencijala kompleksa “Narodne (Stare Vajfertove) pivare” u Pančevu, kao i izbora namena i sadržaja koji bi obogatili ponudu centra grada i starog gradskog jezgra.

Ovde možete pročitati raspis konkursa u celini:
Konkurs: idejno rešenje rekonstrukcije i revitalizacije Narodne (Stare Vajfertove) pivare u Pančevu

Zadatak konkursa je izrada urbanističko-arhitektonskog idejnog rešenja kompleksa “Narodne (Stare Vajfertove) pivare” u Pančevu.
Konkursnim rešenjem definisati sadržaje kompleksa i njihove međusobne odnose, u cilju dobijanja harmoničnog višenamenskog prostora primerenog kulturno-istorijskim vrednostima koje predstavlja, kao i atraktivnom položaju u neposrednoj blizini starog gradskog jezgra, centra grada i obale reke.

Izveštaj žirija konkursa

Sastav žirija:
Evica Dimitrijević Rajšić, dipl. inž. arh., stručni član, predsednik žirija

Članovi:
dr Anica Tufegdžić, dipl. inž. arh., stručni član
Saša Mihajlov, dipl. istoričar umetnosti, stručni član
dr Sreten Vujović, dipl. sociolog, stručni član
Zoran Đukanović, dipl. inž. arh., stručni član
Jasmina Vujović, dipl. inž. arh., predstavnik raspisivača, član
Branislav Rovčanin, bečelor u turizmu i ugostiteljstvu, predstavnik raspisivača, član
Olivera Dragaš, dipl. inž. arh., predstavnik raspisivača, član
Tamara Tasić, dipl. inž. arh., član

Izvestioci žirija:
Tatjana Vesković, dipl. pravnik
Petar Jovanov, dipl. inž. geod.

Žiri je utvrdio sledeće kriterijume za vrednovanje radova:
1. atraktivnost i prepoznatljivost
2. kvalitet i adaptibilnost funkcionalnih rešenja
3. sinergija sa okruženjem
4. prostorna ekonomičnost
5. kvalitet kao sinergija starog i novog identiteta
6. ekonomska održivost

Prva nagrada

1_nagrada_01_o

I nagrada, šifra 000003

Predstavnik autorskog tima:
Dejan Miljković

Autori:
Dejan Miljković,
Petar Sazadanović,
Jelisaveta Arsenović

Komentar žirija:
Rad nudi smelo, atraktivno, oblikovno i funkcionalno rešenje zadatog industrijskog kompleksa, koje obezbeđuje dobar sinergijski balans starog i novog. Predlaže se potpuno zastakljivanje i natkrivanje zapadnog dela unutrašnjeg dvorišta, čime se formira veliki, celoviti, centralni javni hol u središtu kompleksa.

Nasuprot tome, sa druge strane centralnog objekta, istočni deo unutrašnjeg dvorišta je tretiran kao živopisna otvorena javna zanatska ulica sa dobro pozicioniranom letnjom baštom pivnice. Funkcionalna raspodela je u skladu sa zahtevima iz raspisa konkursa i nasleđenim karakterom prostora i nudi širok dijapazon ponude različitim ciljnim grupama korisnika.

Predloženo rešenje predviđa rušenje dva manja objekta unutar zastakljenog prostora (objekat ložionice i objekat za pripremu tehničke vode). Time dobija jedinstven, izuzetno atraktivan, višenamenski, klimatski optimizovan prostor iz koga se napajaju svi glavni okolni sadržaji.

Autori su se dodatno potrudili da pozicije oba srušena objekta posebno markiraju u ponuđenom parternom rešenju zastakljenog centralnog hola, čime se pokušava očuvati memorija i identitet mesta. Uprkos tome što rušenje ovih objekata nije predviđeno raspisom konkursa, žiri je visoko ocenio ovakav pristup, jer ono što se dobija za uzvrat, predstavlja zaista jedinstven arhitektonski prostor.

Žiri je mišljenja da ovo rešenje predstavlja doprinos u rekonstrukciji industrijskog nasleđa u domaćoj arhitektonskoj praksi.
Shodno tome, žiri predlaže ovo prvonagrađeno rešenje za dalju razradu i realizaciju.

Dodatno, žiri je mišljenja da se u daljoj razradi ovog konkursnog rešenja moraju pronaći adekvatne opcije koje obezbeđuju puni autorski angažman članova autorskog tima u poslovima izrade urbanističke, arhitektonsko-građevinske projektne dokumentacije, ali i realizacije rekonstrukcije predmetnog kompleksa.

Druga nagrada

2_nagrada_01_o

II nagrada, šifra: 358642

Predstavnik autorskog tima:
Jovana Cvetković

Autori:
Jovana Cvetković,
Predrag Milovanović,
Dragana Dobrisavljević,
Marko Dragićević

Komentar žirija
Rešenje nudi veoma jezgrovit program aktivnosti unutar kompleksa, veoma fokusiranih na memoriju mesta i specifičnu industrijsku tradiciju zadatog prostora. Dodatno, izuzetno dobro i pažljivo su razrađene i prikazane diverzifikovane tematske šeme kretanja kroz objekat u odnosu na različite tematske interese različitih ciljnih korisničkih grupa, njihovo kretanje kroz prostor i međusobno preplitanje i prožimanje.

Pažljivo je razrađena faznost i ekonomska održivost, kako u pogledu rekonstrukcije izgradnje kompleksa, tako i u pogledu eksploatacione faze kompleksa. Dobra povezanost sa okolinom. U jednom delu odskače od uslova Zavoda, u pogledu kompletnog zastakljivanja krova magacina ječma, ali žiri ne smatra da je ovaj problem nerešiv u fazi realizacije. Glavni nedostatak projekta ogleda se u veoma skromnim ambijetalnim vizuelizacijama ponuđenih rešenja.

Treća nagrada

3_nagrada_01_o

III nagrada, šifra: 132014

Predstavnik autorskog tima:
Riste Dobrijević

Autori:
Riste Dobrijević,
Katarina Vukanović,
Roksanda Karapandžić

Stručni saradnik:
Dragoljub Kujović

Komentar žirija
Rad je u potpunosti ispoštovao zadate uslove konkursa, što je žiri posebno cenio u ovom slučaju, shvatajući to kao napor autorskog tima da se ispitaju ograničenja i mogućnosti konkursnog raspisa.

Rad je dao kvalitetnu prostornu razradu kompleksa, posebno u pogledu njegove funkcionalne strukture, odvojio je tri nezavisne funkcionalne celine specifično razrađivane prema specifičnim zahtevima i potrebama različitih starosnih struktura korisnika, dajući pritom dobru komunikacionu povezanost između tih nezavisnih funkcija. Ipak, plaćajući cenu striktnoj primeni konkursnih zahteva, izostala su kvalitetnija i atraktivnija rešenja u pogledu arhitektonske oblikovnosti ponuđenih ambijenata.

Otkupne nagrade

1_otkup_o

1. otkup, šifra: 193APS

Rad je urađen u okviru biroa „NORMOTIC“

Predstavnik autorskog tima:
Zoran Dmitrović

Autori:
Vidoje Đukanović,
Marina Ilić,
Natalija Paunić,
Ivana Pohulek,
Marija Radojlović

Saradnik:
Zoran Damjanović

Konsultant:
Branimir Milentijević

Komentar žirija:
Akcenat ponuđenih rešenja je na manufakturnoj proizvodnji piva. Fazni pristup izgradnji ima dobro obrazloženu ekonomsku održivost. Posebna pažnja je posvećena dostupnosti prostora za sve kategorije korisnika.

Rešenje nudi veoma jezgrovit program aktivnosti unutar kompleksa, veoma fokusiranih isključivo na memoriju mesta i specifičnu industrijsku tradiciju zadatog prostora. Dogradnja hostela je prediomenzionisana i neargumentovano se suprotstavlja konkursnim uslovima. Rad ima odlično razrađene eksterijerske, ali nema enterijerske vizuelizacije.


2_otkup_o
2. otkup, šifra: 765653

Predstavnik autorskog tima:
Aleksandar Stanojlović

Autori:
Aleksandar Stanojlović,
Višnja Kisić,
dr Katarina Živanović,
Marko Marković,
Sara Sopić,
Andreja Nježić

Komentar žirija:
Osnovni koncept rešenja počiva na polivalentnosti i adaptabilnosti prostora razrađenih po fazama. Samo rešenje nudi korišćenje kompleksa od postojećeg stanja do privođenja trajnoj nameni.

Kvalitet rešenja se sastoji u ponuđenom modelu upravljanja koji podrazumeva brižljivo praćenje fazne realizacije i ekonomske opravdanosti korišćenja kompleksa.

Posebna priznanja

1_priznanje_o

1. priznanje, šifra: 356277

Predstavnik autorskog tima:
Jelena Petrović

Autori:
Dragan Marković,
Jelena Petrović,
Matija Zlatanović

Saradnici:
Relja Ivanić,
Miona Zdravković,
Dimitrije Puzović

Stručni konsultant:
dr Ana Nikezić

Komentar žirija:
Novina ponuđenog rešenja je primena, u domaćoj praksi nedovoljno tretiranog, koncepta „fabrike kulture“, što je žiri posebno cenio. Razvoj projektovanih kapaciteta, iako detaljno razrađen kroz sedam sukcesivnih faza, nažalost odaje utisak obrnute sukcesije, od manje važnih intervencija, ka važnijim i neophodnijim.

Korišćenje kompleksa je prilagođeno osobama sa posebnim potrebama. Ponuđena je široko diverzifikovana funkcionalna ponuda, ali je šema internih i eksternih funkcionalnih veza ostala nedovoljno razrađena i argumentovana.


2_priznanje_o

2. priznanje, šifra: 3A1000

Predstavnik autorskog tima:
Grigorije Simović

Autori:
Bogdan Đokić,
Milan Ostojić,
Nemanja Šekularac,
Grigorije Simović

Komentar žirija:
Rad je razrađen na nivou enterijerskih detalja sa jasnom funkcionalnom podelom uz puno poštovanje uslova konkursa. Iako tretiraju sve tražene programske elemente, ponuđena rešenja detaljno razrađuju samo centralni objekat kompleksa, dok je deo kompleksa, u kojem su planirani ostali sadržaji ostao nedovoljno razrađen.

Uslovi zaštite spomeničkog nasleđa su ispoštovani u celini. Detaljno je razrađen enterijerski montažno-demontaži, funkcionalno-oblikovni element, ali sasvim nedostaju vizuelizacije eksternih prostora i ambijenata.

Rezultati konkursa za idejno rešenje rekonstrukcije i revitalizacije Narodne (Stare Vajfertove) pivare u Pančevu

Leave a Reply