hercegnovi.me

панорамски лифт

Žiri, koji je razmatrao pristigle radove na raspisan Konkurs za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja javne pješačke komunikacije – panoramskog lifta, od Šetališta pet Danica do dvorane Park u Herceg-Novom, objavio je rezultate Konkursa.

Jednoglasna odluka žiri je da se prva i druga nagrada ne dodjele. Razlog ovoj odluci, po saopštenju žirija, su neusaglašenost planskih dokumenata i urbanističko tehničkih uslova i projektnog zadatka.

Po izvršenom rangiranju pristiglih radova, žiri je odlučio da se četiri prvorangirana rada pohvale i predlaže da se nagradi njihov trud.

Izvještaj žirija sa konačnom rang listom (.pdf, 850kB)

 

Rezultati Konkursa za idejno rješenje panoramskog lifta

Leave a Reply