Obavještavamo zainteresovanu javnost da je konkurs za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja  u zahvatu DUP-a “Ulcinjsko polje” u Ulcinju
na urbanističkim parcelama:UP1, UP2, UP3, UP4, UP5 i UP6 zona “A”, podzona “1” uspješno završen.
 
Osnovni cilj konkursa je da obezbijedi najkvalitetnije idejno urbanističko i arhitektonsko riješenje zahvata na osnovu parametara i preporuka datih od strane Raspisivača konkursa, a preciziranim u konkursnom zadatku.
 
Stručni žiri je odlučio da dodjeli prvu nagradu radu pod šifrom „GREEN GATE”.
Takođe, odlučeno je da se druga nagrada ne dodijeli, dok je treća nagrada dodjeljena radovima pod šiform „090188-23“ i „C0I053UM“.
 
U nastavku pogledajte nagrađene radove, dok izvještaje žirija možete naći na sljedećim linkovima:
 

Rezultati konkursa za idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje za urbanističke parcele br. UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5 i UP 6, zona A, podzona A, u zahvatu DUP-a “Ulcinjsko polje”

Leave a Reply