I NAGRADA | AUTORI: ZORAN DMITROVIĆ, ZORICA SAVIČIĆ

REZULTATI DRUGOG STEPENA KONKURSA ZA UREĐENJE TRI CENTRALNA TRGA U BEOGRADU

Saopštenje o rezultatima javnog otvorenog idejnog dvostepenog anonimnog (u prvom stepenu) urbanističko-arhitektonskog konkursa za tri centralna trga u Beogradu (Trg Nikole Pašića, Trg Terazije i Trg Republike) koji je organizovao Grad Beograd – Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP u saradnji sa sprovodiocem konkursa Društvom arhitekata Beograda.

Žiri je razmatrao pet radova pozvanih za učešće u drugom stepenu i odlučio da dodeli sledeće nagrade:

I nagrada

I nagradu je dobio rad sa autorskom šifrom „ 10162“ – radna šifra 30/II u iznosu od neto 1.000.000,00 dinara :

Autori:
Zoran Dmitrović, Zorica Savičić

Projektantski tim:
Nenad Blagojević, Ana Branković, Zoran Damjanović, Natalija Živulović, Marina Ilić, Vladimir Lukić, Ivana Pohulek, Miloš Radojević, Marija Radojlović, Đorđije Čizmović.

BG_Tri_centralna_trga_I_nagrada_06

BG_Tri_centralna_trga_I_nagrada_plakat_01 BG_Tri_centralna_trga_I_nagrada_plakat_02 BG_Tri_centralna_trga_I_nagrada_plakat_03 BG_Tri_centralna_trga_I_nagrada_plakat_04 BG_Tri_centralna_trga_I_nagrada_02 BG_Tri_centralna_trga_I_nagrada_04 BG_Tri_centralna_trga_I_nagrada_06 BG_Tri_centralna_trga_I_nagrada_07 BG_Tri_centralna_trga_I_nagrada_08 BG_Tri_centralna_trga_I_nagrada_09 BG_Tri_centralna_trga_I_nagrada_05 BG_Tri_centralna_trga_I_nagrada_10

II nagrada

II nagradu je dobio rad sa autorskom šifrom „31825“- radna šifra 26/II u iznosu od neto 500.000,00 dinara:

Autori:
Marija Krsmanović Stringheta, arhitekta, Bruno Oliveira Stringheta, arhitekta, Milena Kordić, arhitekta

Projektanti:
Tijana Stevanović, arhitekta, Vladimir Radulović, arhitekta

Saradnici:
Miloš Mitrović, stud.arh, Aleksandra Gavrić, stud.arh.

Konsultanti za saobraćajno rešenje:
Ana Trpković, dipl.inž.saobr, Svetlana Batarilo, arhitekta

II nagrada_02

III nagrada

III nagradu je dobio rad sa autorskom šifrom „31185“- radna šifra 15/II u iznosu od neto 300.000,00 dinara:

Autor:
prof.arh. Milan Lojanica

Saradnje:
prof.arh.V.Lojanica i „Proaspekt“ D.O.oO. (učešće u razradi i realizaciji teme)
prof..d.i.s.R.Vračarević ( konsultacije – saobraćaj)
d.i.g. D.Mandić (konstrukcija i tehnologija)
d.i.p.a.V.Nadaždin Ljubičić (zeleni inženjering)
d.i.a.M.Brković (3D prikaz)

BG_Tri_centralna_trga_III_nagrada_04

Informacija o mestu i datumu otvaranja izložbe i diskusije će se naknadno objaviti na internet portalu sajta Grad Beograd – Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP i Društvom arhitekata Beograda.

U Beogradu, 10.05.2015.

ŽIRI U SASTAVU:

Predsednik Žirija:
Milutin Folić, dipl. inž. arh.

Članovi Žirija:
Nebojša Minjević, dipl. inž. arh
Akademik prof.Branislav Mitrović, dipl. inž. arh.
Prof. Boris Podreka, dipl. inž. arh.
Prof. dr Eva Vaništa Lazarević, dipl. inž. arh.

Rezultati konkursa za tri centralna trga u Beogradu (Trg Nikole Pašića, Trg Terazije i Trg Republike)

Leave a Reply