PageLines- logo_SACG_color.png

Javni poziv za učešće na

1. CRNOGORSKOM SALONU ARHITEKTURE 2013.

 1.  Izvršni organizator 1. crnogorskog salona arhitekture je: Savez arhitekata Crne Gore (SACG).

2.  Pravo učestvovanja  na 1. crnogorskom salonu arhitekture  imaju sve arhitekte i studenti arhitekture prijavljeni kao autori ili autorske grupe (autorskom grupom smatra se grupa ravnopravnih autora predstavljenih abecednim redom) državljani Crne Gore, kao i  autori i autorske grupe strani državljani za autorsko djelo projektovano ili ostvareno u Crnoj Gori.

3.  Savjet Salona:

Nebojša Adžić, Biljana Gligorić, Nebojša Milošević, Almer Kalač, Dragana Čenić, Sanja Paunović, Srđan Tadić.

Sekretar Salona je: Biljana Milidrag.

4.  Djela se prijavljuju u sedam programskih kategorija:

Realizacije- izvedena djela iz oblasti arhitekture i urbanizma. Za izvedena arhitektonska djela potrebno je dostaviti kao dokaz o poštovanju zakonskih propisa tj. broj građevinske dozvole. Prostorni planovi se neće izlagati.

Projekti- projekti iz oblasti arhitekture i urbanizma. Prostorni planovi se neće izlagati.

Enterijer –realizacije.

Istraživanje i eksperiment –različiti istraživački projekti na granici između arhitekture i aktivizma, arhitekture i umjetnosti, ali i arhitektonski projekti koji nijesu rađeni po narudžbini nego kao dio nečijeg istraživačkog rada,  različiti projekti sa radionica, arhitektonske manifestacije i slično.

Publikacija – iz oblasti arhitekture i urbanizma.

Konkursni radovi – izlažu se selektovani konkursni radovi, i nijesu u konkurenciji za nagrade.

Studentski radovi – izlažu se selektovani studentski radovi, i nijesu u konkurenciji za nagrade. Za studentske radove je potrebna preporuka mentora kod koga su radili projekat.

5.  Svaki autor i autorska grupa pojedinačno imaju pravo prijave i učešća na Salonu sa najviše tri rada nastala u periodu od 2008. do 2013. godine. Autori mogu učestvovati u više različitih autorskih grupa.

6. Salon je bijenalnog karaktera i projekti koji su započeti 2013. godine, mogu konkurisati za sledeći Salon 2015. godine.

7.  Radovi se prijavljuju na posebnom obrascu „Prijave 1. crnogorskog salona arhitekture“.

Uz Prijavu dostaviti i :

Za katalog – CD sa najviše 10 fotografija (naglasiti do 3 slike za katalog) u formatu slike (JPG ili TIFF, 300 dpi, minimalne veličine ilustracija 18 cm), ličnu fotografiju (JPG), tekstualno obrazloženje (nije obavezno) do 400 karaktera u Word formatu: Arial(Latin) i biografiju do 300 karaktera u Word formatu: Arial (Latin).

Za izložbu: svako odabrano djelo, osim konkursa, treba prikazati na dva panoa dimenzija 60×60 cm. Na jednom panou predstaviti jedan krupni kadar, a na drugom rad prikazati sa svim potrebnim elementima koji ilustruju ideju, karakter, kontekst, sagledljivost i čitljivost projekta ili objekta, uključujući i šematsku osnovu i presjek. Rad treba štampati na pjenokartonu ili kaširati na pjenokartonu  debljine 5mm.

Konkursi se prezentuju na jednom panou 50×70 cm. (štampati na pjenokartonu ili kaširati na pjenokartonu  debljine 5mm).

Studentski radovi se prezentuju na jednom panou 50×70 cm. (štampati na pjenokartonu ili kaširati na pjenokartonu  debljine 5mm).

Poželjna je maketa djela, ako postoji.

Ovdje se moze preuzeti  PRIJAVA ZA PRVI CRNOGORSKI SALON ARHITEKTURE

8.  Za svaki prijavljeni rad potrebno je platiti kotizaciju u iznosu od 70,00€, (sedamdeset eura) čime se obezbjeđuje izlaganje rada i dva primjerka kataloga.

Učesnici koji izlažu u kategoriji Publikacije, umjesto kotizacije ostavljaju SACG dva primjerka svoje publikacije (knjige, časopis).

Studenti se oslobađaju kotizacije.

Uplate se vrše na žiro račun SACG : 510-7139-60 (CKB banka), poziv na matični broj preduzeća ili JMBG.

9.  Radovi se primaju uz dostavljeni obrazac „Prijave 1. crnogorskog salona arhitekture“ i sa  dokazom o uplati kotizacije.

10.  Sve prijavljene radove pregledati će i odabrati za nagrade Žiri u sastavu:

Andjelka Badnjar Gojnić, Crna Gora,

Ana Dana Beroš, Hrvatska,

Matevž Čelik, Slovenija,

Vladan Djokić, Srbija,

imenovani od Savjeta salona.

11.  Svi prijavljeni radovi će biti izloženi bez selekcije.

12.  Svi prijavljeni radovi konkurišu za nagrade Salona.

13.  Prijavom rada autori pristaju na uslove ovog poziva, kao i na javno izlaganje i publikovanje rada.

Savjet Salona zadržava pravo na fotografisanje svih prijavljenih djela, objavljivanje djela i dostavljene grafičke dokumentacije u katalogu Salona, kao i  pravo na njihovo korištenje u reklamne svrhe bez naknade autoru ili autorskoj grupi.

14.  Svi radovi će biti objavljeni u katalogu i na web stranici Salona.

15.  Autori su dužni pridržavati se navedenih rokova o dostavi radova.

Prilozi se ne vraćaju.

16.  Poziv za učešće na 1. crnogorskom salona arhitekture biće objavljen na web stranici www.sacg.me.

17.  Krajnji rok za prijavu radova prema navedenim propozicijama na 1. crnogorskom salonu arhitekture je utorak, 05. novembar 2013. godine.

Prijave se, uz priloženu odgovarajuću dokumentaciju, predaju lično, dostavom ili poštom na adresu Savez arhitekata Crne Gore (SACG), Ulica Balšića br. 50, 81000 Podgorica,  s naznakom “za 1. crnogorski salon arhitekture ”. Za radove koji se šalju poštom vrijedi datum i žig na pošiljci.

18.  Izložba 1. crnogorskog salona arhitekture održat će se od 07. do 28.decembra 2013. godine u galeriji „Dado Đurić“ u Prijestonici Cetinje.

19.  Na prijedlog Žirija, Savjet salona dodjeljuje nagrade 1. crnogorskog salona arhitekture: Grand prix Salona, i nagrade po tematskim oblastima (kategorijama).

Žiri zadržava pravo preraspodjele nagrada u skladu sa okolnostima i kvalitetom prispjelih radova.

20.  Dobitnik Grand prix Salona dobija mogućnost samostalne izložbe na sljedećem salonu.

21.  Slogan 1. crnogorskog salona arhitekture je: „OKRUŽENJE JE BITNO“

Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti na adresu:  savez.arh.cg@gmail.com.