sacg-crna-gora-arhitektura-identitet-logo_02Broj: 01/2015

Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora Saveza arhitekata Crne Gore

U organizaciji Saveza arhitekata Crne Gore, održan je sastanak Upravnog odbora Saveza arhitekata Crne Gore, u prostorijama Inženjerske komore, u ul. Balšića 48a u Podgorici.

Sastanku su prisustvovali: Predsjednik UO Saveza, Nebojša Adžić, članovi Upravnog odbora Saveza: Nebojša Milošević, Dragan Vuković, Sanja Paunović Žarić, kao i sekretarka Saveza Arhitekata Crne Gore, Nataša Vukićević.

Na sastanku su razmatrani načini za ostvarivanje bolje ekonomičnosti i efikasnosti kroz poboljšanu koordinaciju i saradnju svih članova Saveza. Sastanak je predstavljao dobru osnovu za kvalitetnu razmjenu mišljenja i fokus daljih radnji trebalo bi da bude na objedinjavanju svih aktivnosti, kako bi se povratio identitet Saveza, aktiviralo staro i pridobilo novo članstvo.

Osnovne smjernice za dalji rad Saveza Arhitekata Crne Gore:

– Finalizacija izrade akta STATUTA Saveza arhitekata Crne Gore, kao i ostalih formalnih akata relevantnih za NVO institucije;

– Izrada sajta; definisanje rubrika, sadržaja i tehničke postavke. Naime, razmatrana je mogućnost implementiranja baze podataka, kako licenciranih, tako i diplomiranih arhitekata bez licence. Predložena je interaktivna baza u kojoj bi svaki pojedinac bio u mogućnosti da istu kreira, dopunjava i sl.

– Razmatrala se i potencijalna mogućnost redizajniranja sajta u cilju prihodovanja posredstvom banera koji bi se rentirali na mjesečnom / godišnjem nivou;

– Definisane su obaveze i radno vrijeme sekretara SACG, Nataše Vukićević.

– Predložen je termin II Crnogosrskog Salona Arhitekture, pod pokroviteljstvom Ministarstva održivog razvoja i turizma. Za termin održavanja Salona se planira maj 2016. godine, i Dvorac Petrovića u Podgorici, kao mjesto održavanja. Predloženo je da se za izlaganje studentskih radova zatraži selekciona komisija koja bi se organizovala na fakultetu, ili bi se učesnicima tražila saglasnost za izlaganje od strane predmetnih nastavnika (za studentske radove iz inostranstva);

– Predložena je saradnja sa kolektivom Gradio, koji su ponudili pomoć u izradi sajta i baze podataka, kao i saradnja na projektu za koji je Gradio konkurisao iz FAKT fonda;

– Planirana je Skupština Saveza Arhitekata Crne Gore početkom decembra, na kojoj će se razmatrati dalji angažman Dragane Čenić u radu SACG, usljed nove poslovne funkcije i sukoba interesa, i eventualnom izboru zamjene.

Sastanak je započeo u 18, i trajao je do 19 časova.

U Podgorici, 19.11.2015.

UO Saveza arhitekata Crne Gore

Sastanak Upravnog odbora Saveza arhitekata Crne Gore

Leave a Reply