pogledaj.to

 

Predstavljamo ciklus fotografija “Urbana re(de)generacija beogradske Savamale“ autorice Sande Vitorović kojim je na ovogodišnjem festivalu Rovinj Photodays osvojila četvrto mjesto u kategoriji arhitekture.

Sanda Vitorović rođena u Njemačkoj, živi u Srbiji. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Radi kao dizajner interijera, a od nedavno i kao fotograf. Učestvovala je na velikom broju fotografskih izložbi u regiji i na nekoliko u Italiji i Velikoj Britaniji. Njen fotografski rad je objavljivan u brojnim časopisima i internet portalima.

1.
Sandu smo zamolili da nam kaže nešto više o tome kako je nastao ciklus fotografija beogradske Savamale:„Posle dugogodišnjeg bavljena arhitekturom, želela sam se nekim aktuelnim urbanističkim temama pozabaviti na subjektivan način – kroz fotografiju. Shvatila sam da je urbanizam previše makro orijentisan, sa nedostatkom osvrta na dešavanja na mikro nivou i nedostatkom ličnog kontakta sa ljudima i njihovim prostorima. U vreme kada se mnogo priča o urbanoj regeneraciji Savamale, zapuštene istorijske četvrti Beograda, želela sam biti jedan glas koji će ispričati kratku priču o beogradskoj Savamali, ali priču koja će postaviti pitanja, a ne dati odgovor. Svaka priča o prostoru je priča o ljudima, pa tako i ova. Nju posredno pričaju tragovi kojima ljudi kroz vreme obeležavaju svoj egzistencijalni prostor, tako ga menjajući i iznova kreirajući.

2-1
Fokus ciklusa je na vratima i prozorima, svojevrsnim portalima, koji predstavljaju prelaze izmedju sfera ličnog i javnog prostora. Želela sam prikazati, dvosmislenost, sugestivnost, multidimenzionalnost, lični pečat i simboličko značenje, paradoks, sve u svemu, specifični “genius loci” beogradske Savamale.

3-1
Činjenica je da je ovakvo stanje stvari posledica istorijskih, socijalnih i drugih okolnosti i da čak i ovako zapuštena, Savamala poseduje autentičnost, određeni šarm i estetiku i da zapravo ne možemo biti sigurni kakve bi bile posledice planskog urbanističkog delovanja na ovom području. U tom smislu, posmatrajući sve kontradiktornosti Savamale, ne možemo reći sa sigurnošću da li je na delu regeneracija ili degeneracija. Da li je Savamala ukras ili mrlja na licu Beograda? Ili je oboje u isto vreme?“

4

5.

 

 

SAVAMALA – REGENERACIJA ILI DEGENERACIJA KVARTA

Leave a Reply