Serbian Architectural Journal jedan je od rijetkih časopisa iz teorije arhitekture u regionu, osnovan u Beogradu 2009. godine. Koncipiran je kao poligon interdisciplinarnih istraživanja u kojem se na engleskom jeziku objavljuju tekstovi iz oblasti arhitekture, urbanizma, istorije umjetnosti, urbane sociologije i studija kulture.

Misija časopisa je višestruka. Prvo i najopštije, časopis kritički preispituje stanje savremene arhitektonske teorije u okvirima evropskog kulturnog konteksta. Zatim, on razmatra formalne i filozofske osnove na kojima se temelji savremena arhitektonska praksa i zalaže se za pronalaženje novih teorijskih interpretacija u okviru savremenog diskursa arhitekture.

Tematizacija brojeva jedna je od ključnih karakteristika SAJ-a. Prvi broj časopisa se tako bavio temom arhitekture kao kulturne prakse, drugi broj tretirao je pitanja grada i urbanosti, dok se jedan od poslednjih brojeva bavi temom estetike u arhitekturi i vizuelnim umjetnostima. Riječ je o uredničkoj strategiji koja ima za cilj da se, neizmjeničnom smjenom tema, dotaknu i obrade sva pitanja od ključne važnosti za arhitektonsku profesiju na početku novog milenijuma.

Unoseći u svoj analitički aparat tumačenja iz sfere filozofije, estetike, istorije umjetnosti i studija kulture, SAJ ne tretira arhitekturu samo kao praksu uspješnih realizacija, već kao složenu i višedimenzionalnu disciplinu, neodvojivu od šireg kulturnog, društvenog i istorijskog konteksta.

Časopis je dostupan u knjižari Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i putem pretplate, a stari brojevi mogu se čitati u digitalnom formatu na www.saj.rs.

NASLOV Serbian Architectural Journal – SAJ
UREDNIK Vladan Đokić
IZDAVAČ Arhitektonski fakultet u Beogradu i Centar za estetiku, pravo i primjenjenu filozofiju
GODINA 2009-
JEZIK Engleski
ISBN1821-3952

 

Dragan Markovic /SuperProstor 

Serbian Architectural Journal

Leave a Reply