Najavljena Skupština Saveza arhitekata Crne Gore nije održana.

U zakazanom terminu nije bilo kvoruma za održavanje Skupštine prema predloženom dnevnom redu – prisutna su bila dva člana Upravnog odbora i dva zaineresovana.

 

Nataša Vukićević, sekretarka SACG

Skupština SACG

Leave a Reply